Jakie są koszty przystąpienia oraz rezygnacji z członkostwa w Ruchu?

Niski bądź zerowy koszt przyłączenia lub rezygnacji z udziału w projektach oznacza, że może on mieć charakter tymczasowy lub krótkoterminowy. Nie wymaga się rezygnacji ze związków, relacji z przyjaciółmi, czy z własnego światopoglądu. Partycypacja w określonym projekcie może mieć charakter krótkotrwały, lecz przywiązanie jednostki do wartości oraz sensu działań Ruchu już takie nie jest. Rezygnacja z projektów należy do rzadkości, raczej polega na zamianie ich na kolejne. Jeżeli uczestnik tego pragnie, to poruszanie się pomiędzy projektami lub instytucjami nie jest mu w żaden sposób utrudniane.

Duża liczba dostępnych projektów i sieci ułatwia każdemu przeniesienie się do innej sieci lub zajęcie się innym projektem. Rozdział krótkoterminowych celów oznacza, że w grę wchodzi zazwyczaj tylko jeden aspekt umiejętności danego uczestnika. W ten sposób jednostki, jak i grupy, związane z którąkolwiek siecią usług nie rozwijają w sobie błędnych przekonań o indywidualnej porażce, odejściu lub sprzeniewierzeniu się.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2021 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.