• Start
  • O Gülenie i o ruchu
  • Jakie są wymagania w stosunku do osób pełniących funkcje administracyjne w organizacjach ORS? Czego wymaga się od pozostałych członków tychże organizacji?

Jakie są wymagania w stosunku do osób pełniących funkcje administracyjne w organizacjach ORS? Czego wymaga się od pozostałych członków tychże organizacji?

Pełnienie ról zarządu czy też funkcji administracyjnych wymaga większego zaangażowania, zacieśnienia związków, a także lepszej, bardziej kompleksowej komunikacji ze wszystkimi. Aczkolwiek, zaangażowanie nie jest tu traktowane jedynie jako codzienny cel praktyczny, lecz również jako długoterminowa misja dla wszystkich uczestników, nie tylko dla tych kierujących ORS.

Specjalizacja w działalności poszczególnych sieci skutkuje lepszym podziałem ról i obowiązków. Uczestnicy zdobywają, rozwijają i konsultują kojarzoną bądź sprofesjonalizowaną wiedzę. W ten sposób, szeregowi pracownicy oraz wyspecjalizowani uczestnicy ORS formułują swoje propozycje na drodze porozumienia. Skuteczność projektów oraz działań owych instytucji jest niekiedy relacjonowana przez media, tym sposobem ich aktywność może być monitorowana, a w razie potrzeby można ją ulepszać, równocześnie zyskując przydatną opinię.

Tak więc, podczas gdy szeregowi pracownicy zapewniają przepływ zasobów, a ORS przetwarza i rozpowszechnia informacje oraz rezultaty swych działań, tak inne sieci – w tym przypadku medialne – pełnią swego rodzaju funkcję reprezentacyjną.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2021 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.