Jakie spośród wczesnych doświadczeń Gülena miały wpływ na rozwój jego przywództwa?

W trakcie swojej służby w Edirne Gülen utrzymywał stan pobożnej ascezy, a równocześnie mieszał się z ludźmi, pozostając w dobrych stosunkach z napotykanymi przez niego władzami obywatelskimi i wojskowymi. Był świadkiem tego, jak młodzi ludzie byli przyciągani przez radykalne, ekstremistyczne ideologie i za pomocą wygłaszanych przez siebie kazań starał się odwodzić ich od tego rodzaju poglądów. Wykorzystując swoje własne pieniądze, kupował i dystrybuował materiały zwalczające ateistyczny komunizm oraz agresywnie wojujący ateizm. Był świadkiem rozpadu tradycyjnych wartości wśród młodzieży, jak też wśród wykształconego sektora tureckiej społeczności. Erozja ta napędzała przestępczość, a także społeczne i polityczne konflikty. Takie obserwacje oraz doświadczenia miały kształtujący wpływ na duchowe i społeczne przywództwo Gülena, a także umocniły jego wiarę w wartość człowieka oraz sens ludzkiego życia.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2021 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.