• Start
  • O Gülenie i o ruchu
  • Skoro Hizmet nie jest wspólnotą scentralizowaną ani autorytarną, to w jaki sposób osiąga spójność?

Skoro Hizmet nie jest wspólnotą scentralizowaną ani autorytarną, to w jaki sposób osiąga spójność?

Udział w służbie przyjmuje relatywnie stabilne i trwałe formy. Osoby przychodzą i odchodzą, wzajemnie się wymieniają, aczkolwiek projekty pozostają i są kontynuowane. Indywidulane potrzeby i wspólne cele nie wykluczają się nawzajem. Są fragmentem jednej całości, przy czym w życiu codziennym ściśle się pokrywają i przeplatają z celami Ruchu. W ten sposób Ruch staje się dla ludzi narzędziem przekształcającym wspólny potencjał w dostrzegalne działania. Udział w projektach skupiających się wokół konkretnego celu wzmacnia poczucie solidarności. Zewnętrzne aspekty mobilizacji, ich dynamika, ekspansja oraz sukces są odzwierciedleniem wewnętrznej solidarności uczestników.

Społeczna spójność Ruchu ma charakter kulturowy. Solidarność grup jest w pewnym stopniu nierozłączna z osobistymi dążeniami oraz z codziennymi potrzebami uczestników sieci. Mimo to w dużym stopniu pozostaje przypadkowa, a nie jest celem samym w sobie. Towarzyszy raczej w naturalny sposób wspólnemu działaniu i podtrzymywana jest dzięki trudowi realizacji wspólnych projektów. 

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2021 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.