W jaki sposób Gülen zachęcał jednostki do konstruktywnej służby społeczeństwu?

Dla Turcji okres przed rokiem 1980 to czas, w którym upolitycznienie wszelkich kwestii społecznych oraz występowanie sztucznych podziałów pomiędzy ludźmi było powszechne. Problemy ekstremistyczne i ideologiczne rodziły się wśród prawicowców i lewicowców, wewnątrz odłamów alewickich[MF1]  i sunnickich, wokół kwestii podziału Kurdów i Turków, a później również wobec różnych definicji sekularyzmu w kręgach świeckich oraz religijnych. Kwestie te zdominowały obszar społeczny tak bardzo, że związane z nimi napięcia oraz walki zaczęły zagrażać bezpieczeństwu i stabilności, a niekiedy nawet przetrwaniu określonych grup. Zginęły tysiące ludzi.

W okresie tym, Gülen – jako uczony, pisarz, nauczyciel, a także przywódca społeczeństwa obywatelskiego – starał się odciągać ludzi od napięć społecznych oraz konfliktów. Jego przekaz docierał do mas za pomocą nagrań audio i kaset wideo, a także za pośrednictwem spotkań i publicznych wykładów. Apelował do ludzi, by unikali udziału w trwających konfliktach i sporach ideologicznych. Analizował powszechnie występujące okoliczności i ideologie odpowiedzialne za przemoc społeczną, terror oraz konflikty. Wykorzystywał swoją wiedzę oraz zasoby ludzkie i intelektualne, by przekonywać innych (zwłaszcza młodych studentów), że nie muszą uciekać się do przemocy, terroru czy destrukcji, aby tworzyć dobrze prosperujące, progresywne i pokojowe społeczeństwo.

Gülen uważał, że przemoc, terroryzm, śmierć, ignorancja, upadek moralny oraz korupcja mogą zostać przezwyciężone dzięki wyrozumiałości i przebaczeniu, dzięki dyskusji, interakcjom, nauce, jak również poprzez współpracę. Przypominał ludziom, że nie powinni polegać na systemie z uwagi na jego zacofanie w pewnych aspektach, a także przez wzgląd na dławiącą go biurokrację, stronniczość, stagnację proceduralną oraz brak wykwalifikowanego personelu. Zamiast tego zachęcał, aby wykorzystywali konstytucyjnie nadane im prawa do służenia społeczeństwu w konstruktywny, altruistyczny sposób. Ponadto, Gülen przekonywał, że tego rodzaju służba jest zarówno środkiem, jak i celem na drodze do stawania się dobrym człowiekiem, dobrym obywatelem oraz cnotliwym wyznawcą.


 [MF1]alewickich czy alawickich

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2021 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.