W jaki sposób Hizmet zachęca do działalności we wspólnocie?

Dla większości uczestników etykę posługi warunkują wewnętrzne normy oraz wartości. Przeważnie wynikają one z przekonań religijnych i sumienia. Oznacza to, że ludzi tych motywuje rozwijanie wartości i osiąganie celu, lub też zwyczajnie robienie rzeczy słusznych. Istnieją też czynniki motywujące, których nie sposób tłumaczyć korzyściami osobistymi.

Ruch nie opiera się także na bodźcu solidarności lub też samozachowawczości grup i ich jedności. Gdyby bodźce i solidarność były wyłączną przyczyną istnienia Ruchu, żaden z tych elementów nie byłby w stanie wyjaśnić wpływu ludzi z całego świata. Istnieją zaś bodźce-wartości, a te nie mogą być tłumaczone poprzez realizację własnych interesów.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2021 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.