W jaki sposób przejście z jednej sieci do drugiej wpływa na członków?

Duża różnorodność celów oraz zasobów Ruchu umożliwia uczestnikom zmianę sieci, przy czym nie niesie za sobą zagrożenia dla poprawy działań Ruchu, czy jego skuteczności. Ponadto, pozostawienie jednej grupy i przejście do kolejnej staje się mniej przejmującym wydarzeniem, ponieważ wybór oraz zakres projektów wspólnoty stale się powiększa wraz z rosnąca liczbą ról i aktywności jego uczestników.

Ludzie nie przyłączają się do projektów samotnie, ani też nie działają w nich dla własnej korzyści. Współpracują ze znajomymi, sąsiadami lub z organizacjami zawodowymi. Podmioty mają możliwość poznania się bliżej jako różne osoby. Te nieformalne znajomości tworzą sympatię, która przyczynia się do rozwoju intymności oraz solidarności społecznej. Dzięki temu Ruch nie potrzebuje żadnych zachowań ceremonialnych, rytuałów, symboli, sloganów, specjalnych strojów czy plakietek podkreślających utożsamianie się ze wspólnotą. Nowo przybyli uczestnicy utrzymują relacje z ludźmi spoza Ruchu. Nie nakłania się ich do porzucania tych znajomości, ani do rezygnacji z jakichkolwiek przyjaźni.

Partycypacja w aktywnościach Ruchu opiera się na dzieleniu, wymianie oraz wykorzystywaniu informacji, jak również na podejmowaniu czynnego udziału we wspólnych projektach. Przybiera raczej formę kręgów opartych na przyjaźni. W szerszym kontekście: ludzie ci osiągają równocześnie korzyści, nawiązują przyjaźnie oraz zobowiązują się do altruistycznych uczynków. Jakiekolwiek straty, które mogłyby z tego wyniknąć dla danego podmiotu, nie są ponoszone przezeń w samotności.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2021 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.