• Start
  • O Gülenie i o ruchu
  • W jaki sposób Ruch eliminuje ryzyko związane z powstawaniem konfliktów wewnętrznych oraz tworzeniem się frakcji?

W jaki sposób Ruch eliminuje ryzyko związane z powstawaniem konfliktów wewnętrznych oraz tworzeniem się frakcji?

Hizmet nie jest organizacją ideologiczną ani odizolowanym ruchem społecznym. Nie jest podporządkowany symbolicznym bodźcom, takim jak uświęcony cel, braterstwo rewolucyjne czy męczeństwo. Taki rodzaj uzależnienia zwiększałby ryzyko powstawania konfliktów wewnętrznych, jak też tworzenia się odłamów.

Hizmet nie posiada doktrynalnej ortodoksji, nie jest zamkniętą organizacją ani nie doświadczał w swej historii żadnych wewnętrznych rozłamów z powodu taktyk, dążeń, bądź różnic personalnych. Co więcej fakt, iż różnego rodzaju sieci mają odrębne zadania i dążenia, jak również w odmienny sposób odpowiadają na potrzeby środowiska, sprawia, że nie muszą one ze sobą konkurować o władzę. Ponadto, w tym przypadku solidarność nie jest celem i nie jest sztucznie generowana, zatem nie może też być narzędziem formowania się frakcji.

W wyrastających z Ruchu sieciach hierarchia ról ma bardzo małe znaczenie, a parametry wykorzystywanych przez nie projektów oraz płynące z nich korzyści nie różnią się od siebie w sposób zasadniczy. Ponadto zadania wymagające określonej specjalizacji są wykonywane przez przeszkolone osoby lub ORS. Działające w Ruchu osoby biorą udział w uzasadnionych, rozsądnych i wykonalnych projektach, które wybierane są po przeprowadzeniu szeroko zakrojonych konsultacji. Dzięki takiemu podejściu uczestnicy nie marnują czasu na niepraktyczne. Członkowie Ruchu przez lata testowali oraz uczyli się na bazie swych projektów, także tych związanych z wszelkiego rodzaju działalnością edukacyjną czy instytucjonalną. W kontekście Ruchu jako całości, grupy uczestników nie mogą i nie ulegają nagłym zrywom, by wyruszyć na nieznane wody.

Podsumowując, owe procesy konsultacyjne, działanie w ramach sieci i profesjonalizacja zapobiegają powstawaniu napięć oraz podziałów.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2022 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.