• Start
  • O Gülenie i o ruchu
  • W jaki sposób zaczął rozpowszechniać się proponowany przez Gülena nowy rodzaj działalności wspólnotowej?

W jaki sposób zaczął rozpowszechniać się proponowany przez Gülena nowy rodzaj działalności wspólnotowej?

Wraz z zachętą ze strony Gülena, zwykli ludzie skupiający się wokół dyskursu pozytywnych działań oraz odpowiedzialności, zaczęli się mobilizować. Pragnęli przeciwdziałać skutkom agresywnych ideologii oraz wynikającym z nich zaburzeniom społecznym, które miały wpływ na ich dzieci, a także na ogół młodzieży. Studenci w tych schroniskach również zaczęli brać udział w szerzeniu dyskursu służby oraz pozytywnej działalności. Regularnie powracali oni do swych rodzinnych miejscowości oraz do okolicznych wiosek i miast. Opowiadali o swoich doświadczeniach i pomysłach, z którymi się spotkali. W ten sposób świadomie rozprzestrzeniali ideę hizmet w regionie.

Z początkiem 1966 roku wykłady oraz kazania Gülena zaczęto nagrywać na kasetach magnetofonowych i rozpowszechniać na terenie Turcji. W ten sposób istniejąca już sieć relacji, nowy rodzaj działalności wspólnotowej, aktywność studencka, a także nowe sposoby komunikacji, wespół przyczyniły się do błyskawicznego i ponadnarodowego rozprzestrzenienia się dyskursu hizmet.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2021 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.