Szkoły tureckie oferują Pakistanowi łagodniejszą wizję islamu

Szkoły, które działają także w krajach chrześcijańskich, jak np. Rosja, są pomyślane nie tylko dla muzułmanów, a jednym z ich jasno wyrażanych celów jest propagowanie międzywyznaniowego porozumienia i zrozumienia. Fethullah Gülen spotkał się z poprzednim papieżem, a także z przywódcami żydowskimi i prawosławnymi, a nauczyciele w szkołach mówią, że kładą nacisk na wielokulturowość i wartości uniwersalne.

Szkoły tureckie, które rozprzestrzeniły się do siedmiu miast w Pakistanie, zaczynały od jednej, otwartej dziesięć lat temu. Nie mogą one przekształcić kraju same, ale oferują podejście alternatywne, które może pomóc zredukować wpływy ekstremistów islamskich.

Szkoły te realizują zachodni program nauczania, a przedmioty są nauczane w języku angielskim, od matematyki i przedmiotów przyrodniczych aż do literatury angielskiej i Szekspira. Nie nauczają religii, za wyjątkiem jednych zajęć, wymaganych przez państwo.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2021 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.