W tradycji naszego proroka nie ma miejsca na przemoc

W tradycji naszego proroka nie ma miejsca na przemoc

Muzułmanie codziennie modlą się codziennie do Boga mówiąc tak: „O Panie, dopomóż nam, abyśmy wędrowali po właściwej drodze”. Modlitwa ta pomaga nam, w utrzymaniu równowagi w życiu oraz chroni nas przed popadaniem w skrajności. Nie możemy być zakładnikami naszych reakcyjnych instynktów, ani też pozostawać w milczeniu w obliczu systematycznego znieważania naszych wartości i przekonań. Równowaga ta została zachwiana przez gwałtowną odpowiedź, na obelgi skierowane przeciwko dziedzictwu naszego ukochanego proroka Muhamamda (pokój niech będzie z nim). Ta gwałtowna reakcja nie była właściwa i wykraczała poza prawidłową ścieżkę.

Muzułmanie nie powinni być obojętni w odniesieniu do ataków na proroka. Wręcz przeciwnie powinni wykazać się największą wrażliwością i ostrożnością. Ci, którzy obrażają islam mogą dążyć do przedstawienia muzułmanów w negatywny sposób, aby w ten sposób uzasadnić dyskryminację, izolację, prześladowanie lub deportację. Umyślne podżeganie oraz tworzenie zamętu w świecie muzułmańskim nie jest nowością. Nasze święte wartości były już wcześniej atakowane w postaci kreskówek, dzisiaj jest to robione w postaci filmów i komiksów, na przykład karykatury, które ukazały się we francuskim magazynie. Jutro mogą zostać wykorzystane jeszcze inne środki. Muzułmanie nie mogą wdawać się w tego rodzaju gry i prowokacje. Zamiast tego powinni zacząć mówić, o tym, że nienależny tego robić, po to aby zapobiec tym, którzy dają się łatwo sprowokować do uciekania się do przemocy.

Każdy muzułmanin powinien poczuć się zasmucony słysząc jakikolwiek nieodpowiedni komentarz na temat osoby proroka. Jednakże odczuwanie, a wyrażanie tego bólu jest już odrębną sprawą. Nieodpowiedzialne działania podejmowane przez jednostki mogą zniszczyć wizerunek islamu, niszcząc w ten sposób tradycję, której de facto starają się bronić.

Szczególnie jeśli chodzi o prawa każdego muzułmanina, osobę Boga, Koran, to w takiej sytuacji nie można działać pochopnie. Należy przeanalizować możliwe konsekwencje każdego działania oraz poszukiwać mądrości w zbiorowym osądzie.

Pytanie jakie powinniśmy sobie zadać jako muzułmanie jest, czy we właściwy zdołaliśmy pokazać światu islam oraz nauczania jego proroka? Czy podążaliśmy za jego przykładem tak, aby móc wzbudzić w innych ludziach podziw? A powinniśmy działać w taki sposób, nie za pomocą słów, ale za pomocą czynów.

Jeśli zamachowcy samobójcy są pierwszą rzeczą jaka przychodzi ludziom do głowy, to jak mogą oni mieć pozytywna opinię na temat islamu ? Jak w odniesieniu do wszystkich ludzi zabijanie niewinnych cywilów różni się od barbarzyństw dokonywanych w przeciągu historii jakimi były cierpienia poniesione przez muzułmanów. Jaki jest sens atakowania amerykańskiego konsulatu w Libii, zabijanie ambasadora i urzędników konsulatu, którzy nie mają nic do czynienia z tym nędznym spektaklem? Jeśli osobami, które wykonują te zamachy są muzułmanie, oznacza to, że są oni całkowicie nieświadomi tego czym jest islam i popełniają największą zbrodnię w imię islamu.

Muzułmanie zawsze powinni być prostolinijni i konsekwentni w swoich słowach oraz czynach. Powinni szanować święte wartości chrześcijan, żydów oraz buddystów, tak jak oczekują aby inni respektowali ich religijne wartości. W swoich reakcjach nie powinni zbaczać z właściwej ścieżki. Wiele poprawnych form odpowiedzi na tego rodzaju zachowania można znaleźć odwołując się do zbiorowej świadomości społeczeństwa, a także do wspólnoty międzynarodowej.

Mowa nienawiści zaprojektowana do nawoływania do przemocy jest nadużyciem wolności wypowiedzi. Narusza prawa godności i wolności osób popychając jednocześnie człowieczeństwo w stronę konfliktu w tych przerażających czasach pełnych broni. Zamiast padać ofiarą namowy innych należy zwrócić się z prośbą o interwencję do instytucji międzynarodowych, takich jak Organizacja Współpracy Islamskiej czy ONZ przedstawiając i potępiając przypadki mowy nienawiści. Możemy zrobić wszystko w granicach prawa, aby uniknąć braku szacunku dla wszystkich wyznawanych religii, nie tylko w odniesieniu do osoby proroka Muhammada.

Odpowiedzią na wielokrotne ataki na proroka jakich doświadczaliśmy nie jest przemoc. Zamiast tego, naszym obowiązkiem jest prowadzić bezwzględną kampanię promującą poszanowanie świętych dla wszystkich religii wartości.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2021 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.