Förföljd

Fethullah Gülen

Varför jagades du under flera år efter kuppen 12 september?

En tidningskolumnist anstiftade åtgärder mot mig. Det handlade om en av mina sista predikningar i Bornova. Jag talade om sharia al-fitriya. Gud har två uppsättningar lagar. En har sitt ursprung i Hans Attribut Tal och är religionens principer eller det som kallas sharia. I snäv mening är de islams politiska lagar. Den andra uppsättningen har sitt ursprung i hans Attribut Vilja och Makt och är de principer som styr universum och livet, ”naturlagarna”, som också är vetenskapernas studieobjekt. Med islamisk terminologi kallas detta sharia al-fitriya. Genom att respektera dessa två uppsättningar lagar blir vi framgångsrika i denna värld och nästa. Om vi däremot motsätter oss dem går vi mot undergång. Den muslimska världen har hamnat i västvärldens bakvatten därför att den har motsatt sig sharia al-fitriya.

Detta förklarade jag för församlingen och uppmanade dem att använda sig av vetenskaplig forskning och vetenskapliga framsteg. Följande dag skrev emellertid en kolumnist om detta och påstod att jag hade propagerat för sharia, dvs. islams politiska lagar.

Saken utreddes av allmänne åklagaren. Myndigheten förstod senare misstaget och överlämnade fallet till Departementet för religiösa frågor, som slog fast att ingen åtgärd var nödvändig. Jag gissar dock att precis som människor idag är allergiska mot ordet sharia oroades undantagslagsofficeren i İzmir av ordet. Han satte mig under övervakning. Den situationen var mycket svår. Givetvis fanns det de som stöttade mig, men det var mycket svårt att få militärregimen att lyssna. (Nuriye Akman, Sabah, 1/23-30/95)

Pin It
  • Skapad
Copyright © 2020 Fethullah Gülen webbplats. Alla rättigheter förbehållna.
fgulen.com är den officiella källan på Fethullah Gülen, den berömda turkiska akademiker och intellektuella.