Ytterligare kommentarer

Fethullah Gülen

Gülen är välkänd för sin ivriga strävan att stärka banden mellan människor. Han vidmakthåller att det finns fler band som för människor samman än som separerar dem. Med grund i den övertygelsen arbetar han outtröttligt för en öppen och vital dialog och tolerans. Han var en av grundarna till Journalists and Writers Foundation, en grupp som främjar dialog och tolerans inom alla sociala lager och har fått ett varmt välkomnande från nästan alla delar av samhället. Han besöker och tar regelbundet emot ledande turkiska och internationella figurer: Vatikanens ambassadör i Turkiet, den turkiska ortodoxa kyrkans patriark, den turkiska armeniska kyrkans patriark, den ledande rabbinen för det turkiska judiska samfundet, samt ledande journalister, kolumnister, tv- och filmpersonligheter och tänkare med olika uppfattningar. Gülen framhåller att för den som vill kontrollera människor är det bara att göra dem svältfödda på kunskap och vetande. Den sortens tyranni kan man bara undkomma med utbildning. Han är övertygad om att vägen mot social rättvisa är jämnad med adekvat och universell utbildning, ty endast detta kan ge människor en tillräcklig förståelse och tolerans för att kunna respektera andras rätt. I detta syfte har han uppmanat samhällets elit, lokala ledare, industrialister och företrädare för näringslivet att ge stöd till utbildning för behövande.

Applådera de goda för deras godhet, uppskatta dem som har troende hjärtan, var vänlig mot de troende. Närma dig icketroende så milt att deras avund och hat smälter bort. Återuppliva likt en Messias människor med din andedräkt.

Hans outtröttliga strävan har börjat bära frukt när utexaminerade från privata skolor i Turkiet och Centralasien, grundade genom privata donationer och drivna som stiftelser, har fått högsta betyg på intagningsprov och regelbundet placerat sig högt i internationella kunskapsolympiader. De har producerat flera världsmästare, särskilt inom matematik, fysik, kemi och biologi. Gülen vidhåller: ”Om ett folk förväntar sig att kunna vara okunnigt och fritt, och dessutom civiliserat, förväntar det sig något som aldrig har varit och aldrig kommer att bli.” Han har inspirerat till att använda massmedia, främst tv, för att ge information i aktuella sociala frågor till dem som saknar formell utbildning. ”Som politiskt system och styrelseskick är demokrati det enda alternativ som återstår i världen”, har han sagt. Dess många brister till trots menar han att ingen hittills har utformat ett bättre styresskick. Vi måste få det att fungera. Människor måste alltid kräva valfrihet, särskilt ifråga om att uttrycka andliga och religiösa värden. Det råder ett ömsesidigt understödjande och fullkommande förhållande mellan en individs handlingar och hans/hennes inre liv.

Vi skulle kunna kalla det en ”moralisk cirkel”. Attityder som målmedvetenhet, trägenhet och beslutsamhet lyser upp en sådan persons inre samvete; styrkan hos ens inre samvete stärker viljestyrkan, och beslutsamheten stimulerar till vidare horisonter.

”Förtvivla inte inför motgångar, och böj dig inte för dem som inte har någon målinriktning”, betonar han, så att vi inte ska ge upp hoppet. Han ser hopplöshet som en kvicksand som begraver mänskliga framsteg och dödar viljan att lyckas, en snara som kväver och stryper människor. Med sin skarpa perceptionsförmåga förnimmer Gülen att världens andliga klimat genomgår en positiv förändring. Han ser framför sig ett tjugoförsta århundrade under vilket vi kommer att bevittna tillväxten av en andlig dynamik som kommer att återuppliva de nu slumrande etiska värdena. Han ser framför sig en toleransens och förståelsens tid som kommer att leda till samarbete mellan civilisationer och slutligen deras sammansmältning till en enhet. Den mänskliga anden ska triumfera i form av en intercivilisatorisk dialog och ett utbyte av värden. Gülen binder framgångsrikt ihop det förflutna med sin föreställning om framtiden. Hans djupa vilja att finna lösningar på samtida sociala problem har i hans skrifter och anföranden resulterat i ädelstenslika meningar efter varandra, likt oskattbara pärlor på ett band. Med sin oefterhärmliga stil och ordval erbjuder han en väg ut ur den ”materiella kvicksand” i vilken mänskligheten finner sig idag:

En själ utan kärlek kan inte upphöjas till den mänskliga perfektionens horisont. Även om en sådan person levde hundratals år skulle han eller hon inte göra några framsteg på perfektionens väg. De som är berövade kärlek och intrasslade i själviskhetens nät är oförmögna att älska någon annan, och dör omedvetna om den djupa kärlek som är djupt inplanterade i själva existensens vara.

”Dagens män och kvinnor söker efter sin Skapare och syftet med deras egen skapelse”, slår Gülen fast. Han ger övertygande och praktiskt orienterade svar på frågor som: Varför föddes jag? Vad är syftet med mitt liv? Vad innebär döden och vad kräver den av mig? I hans anföranden och skrifter stöter man på uttalanden som: ”Mänskligheten har kommit till ett vägskäl: en väg leder till förtvivlan, den andra till frälsning. Må Gud ge oss klokskap nog att göra rätt val.” Hans verk representerar ett sökande efter sanningen. Han tror inte på att det finns några materiella brister i världen och ser inget försvar för att svält förekommer. Orättvist fördelade resurser bör omfördelas till behövande via privata välgörenhetsorganisationer. Han har gått i bräschen för att starta välgörenhetsorganisationer i syfte att göra just det. Som en unik social reformator har Gülen sammanfört de positiva vetenskaperna med gudomlighet och harmoniserat alla ”synbara” skillnader dem emellan. I sina skrifter och muntliga anföranden för han de ideologier och filosofier som präglar vår del av världen närmare dem som präglar västvärlden.

Medlidande är början till varat; utan medlidande är allt kaos. Allt har kommit till genom medlidande, och genom medlidande fortsätter det att existera i harmoni. Jorden iordningställdes genom budskap från bortom himlarna. Allting från mikrokosmos till makrokosmos har tack vare medlidandet nått en extraordinär harmoni.

”När det gäller att få andra att acceptera ditt sätt att vara”, säger Gülen till oss, ”är den råa styrkans dagar förbi. I dagens upplysta värld är övertalning och goda argument det enda sättet att få andra att godta dina idéer och tankar. De som hemfaller åt fysiskt våld för att nå sina mål är intellektuellt bankrutta.” Om människor ska kunna uppleva sinnesro och sann lycka måste de i sin vardag upprätthålla den svåra balansen mellan materiella och andliga värden. Otyglad girighet måste man vara på sin vakt mot. I kraft av sina studier i hadith (berättelser om Profetens liv), tafsir (kommentar av Koranen) och fiqh (islamisk rätt), såväl som i sufism och filosofi intar Gülen sin rättmätiga plats bland sina samtida i de islamiska vetenskaperna. Kärlek är det mest grundläggande elementet i varje väsen, ett starkt strålande ljus och en väldig kraft som kan motstå och besegra varje annan kraft. Kärlek upphöjer varje själ som tar den till sig och förbereder den för resan till evigheten. Själar som genom kärlek har fått kontakt med evigheten bemödar sig om att i alla andra varelser inplantera det som de får från evigheten. De ägnar sina liv åt denna helgade plikt, för vilkens skull de utstår varje slags umbärande till slutet. Precis som de uttalar ”kärlek” med sitt sista andetag andas de också kärlek när de återuppstår på Domens dag.

Endast de som flödar över av kärlek kan bygga framtidens lyckliga och upplysta värld. Deras läppar ler av kärlek, deras hjärtan är fyllda av kärlek, deras ögon utstrålar kärlek och de mest välvilliga mänskliga känslor – sådana är de kärlekens hjältar som ständigt mottar kärleksbudskap från solens upp- och nedgång och det flämtande ljuset från stjärnorna.

Pin It
  • Skapad
Copyright © 2024 Fethullah Gülen webbplats. Alla rättigheter förbehållna.
fgulen.com är den officiella källan på Fethullah Gülen, den berömda turkiska akademiker och intellektuella.