Edirne, Kirklareli och slutligen Izmir

I min andra vistelse i Edirne bodde jag med min överman Suat Yildirim, som var mufti där. När jag påträffade press angående mina göromål frågade jag om jag kunde transformeras till Kirklareli. Jag flyttade dit men stannade inte där så länge och transformerades därefter till Izmir. I Izmir gick jag i Kestanepazari muslimska skolan. I Kestanepazari var jag upptagen med studenterna. Min officiella tjänstgöring var inte avgränsat till Izmir utan det förväntades att jag även skulle tjänstgöra i andra delar av Turkiet. Vid vissa tillfällen gick jag till kafeterior för att diskutera och lära ut saker till männen där som ödslade bort sin tid.’

Många studenter i Kestanepazari var mycket begåvade. Jag fick inte betalt för att jag jobbade där för att jag personligen inte ville ha betalt för det jag gjorde där. På kvällarna besökte jag sovhallarna och drog över täcket på dem som hade slängt ner den. Efter fem år var jag tvungen att lämna Kestanepazari på grund av vissa orsaker. [Fethullah Gülen My Small World, interviewed by Latif Erdogan, Zaman]

Hans tjänst inom ramarna för utbildning började I Kestanepazari muslimska skola och fortsatte som predikant genom västliga Anatolien och detta fick stor uppmärksamhet 1970. Det var de dagarna då hans idé om att serva Islam, Turkiet och mänskligheten, i Guds namn, genom att uppfostra "perfekta" människor som kan kombinera spiritualitet med intellektuell träning, religion och vetenskap och som finner sann lycka i att serva andra, att födas.

Med ledsna och djupa blickar, ett hjärta som brinner för höga ideal, en själ berusad med briser som kommer från någon annanstans i världen, med ett hjärta krossad med problem orsakad av mänskligheten och med djupa känslor måste han eller hon vara utrustad med sanningarna av förtroende, kunskap, kärlek, entusiasm, beskådning och medvetenhet av en oändlig betjäning, hjälplöshet och armod inför Gud.

De måste vara så toleranta att deras kind blir lika bred som oceanen och bli inspirerad med trosläran och kärleken för människorna. De ska inte låta det inte finnas några själar bestående av problem och någon som de inte räcker en hand till.

Efter militärkuppen den 12 mars 1971 blev Hodjaefendi arresterad under misstankarna att han "försöker ändra sociala, politiska och ekonomiska grunderna av regimen i Turkiet och försöker forma en förening och hemlig gemenskap för denna avsikt och därefter dra fördel av människors religiösa känslor för denna avsikt". Han frigavs sex månader senare utan att dömas av domstolen och återvände till sin officiella position. Han skickades till Edremit, därefter till Manisa och slutligen till Bornova/Izmir där han arbetade fram till 12: e september 1980. Under den tiden imponerade han många människor runtom i landet med hjälp av hans predikan, privata diskussioner och konferenser som baserade sig på religiösa, sociala, ekonomiska och filosofiska kunskaper. Speciellt imponerade var universitetsstudenter som kände tillit för honom och hans uttalande om modern filosofi och vetenskap. Både studenter och läraren, allmänheten och arbetarna, affärsinnehavare och affärsmän influerades av honom.

Fethullah Gülen påpekade ut att tjänsten som man gör åt sitt land borde framgå inom dessa ramar:

  • Konstant positiv handling som inte lämnar kvar någon form av förvirring, slagsmål och anarkism.
  • Frånvaro av muntliga och materiella förväntningar i gengäld för tjänsten man utför.
  • Handlingar utsmyckade med moraliska fördelar som bygger upp tillit
  • Aktiviteter som för samman människorna och samhället
  • Tålamod och barmhärtighet
  • Positiv och handlingsorienterade människor istället för att skapa motstånd

I denna väg blev det tillgängligt med en volontärservice- "bazaar" i Guds bifall. Den lilla gruppen började forma åsikter och servade människor inom ramarna av hans samtycke. Idag finns det många människor från olika livsstilar och åsikter som tar del i denna tjänstgöring. De fortsätter att serva utan att ens tänka på belöning för det dem gör. De predikar, lär ut och undervisar i privata studier över hela världen. De publicerar även böcker och tidningar, tar del i TV och radio och finansierar skolgång åt fattiga studenter. Företagen och stiftelserna som är grundade av olika livsstilar som håller med om att serva människor, speciellt inom utbildning, har grundat och styr ca 300 högskolor och universitet i England, Australien, USA, Ryssland och Sydafrika.

Gülen är välkänd för sin ivriga ansträngning och för att förstärka banden bland människorna. Han hävdar att det finns flera band som för samman människorna än orsaker som separerar dem. Baserad på denna tanke arbetar han outtröttligt för en uppriktig och stark dialog och tolerans. Han var en utav grundarna av Journalisternas och Skrivarnas Stiftelse som stödjer dialog och tolerans bland alla samhällsskikt och som har fått beröm från alla livsstilar. Han genomför regelmässiga besök och får ledande titlar: Vatikanens ambassadör för Turkiet, Patriarken av Turkisk-ortodoxa samfundet, Patriarken av Turkisk-armeniska samfundet, Chefsrabbinen av Turkisk-judiska samfundet. Fethullah Gülens hävdar att man kan undkomma tyranni endast genom utbildning. Han tror på att vägen till den rätta sociala riktigheten är täckt med adekvata och universella utbildningar, för att det här är det enda sättet som kommer att ge tillräcklig förståelse, tolerans och respekt för andra.

Applådera det goda i deras skicklighet, se fram emot de som har trogna hjärtan, var trevlig mot dem som är troende. Hjälp de som inte är troende så generöst så att deras avundsjuka och hat smälter bort. Likt en Messias, återuppliva människor med ditt andrum.

Hans outtröttliga ansträngning började när studenter från privata skolor i Turkiet och Centralasien hedrades tack vare deras stora välgång inom universitetsvärlden. De har framställt flera olika världsmästerskap inom matematik, fysik, kemi och biologi. I juli 1997 fick en grupp elever från gymnasiet Yamanlar, som ligger i Izmir, toppheder i Kemi som hölls i Calgary i Kanada. Gülen menar: "Om en nation förväntar sig att vara nonchalant och fri, förväntar de sig något som inte är och aldrig kommer att vara" Han säger också: "Som en politisk väg och statsskick är demokrati det enda alternativet som är kvar här i världen." Han påpekar att ingen hittills har utformat något bättre statsskick och därför måste vi få det att funka på något sätt. Människor ska alltid efterfråga friheten av alternativen i deras affärer, speciellt när det gäller deras uttryckssätt i spirituella och religiösa värden. Det finns en ömsesidig stödjande och fullständig relation mellan människornas handlingar och inre värld.

Pin It
  • Skapad
Copyright © 2020 Fethullah Gülen webbplats. Alla rättigheter förbehållna.
fgulen.com är den officiella källan på Fethullah Gülen, den berömda turkiska akademiker och intellektuella.