Telif Hakkı

Fethullah Gülen Web Sitesi değişik web sayfaları ve bedava olarak kullanılan interaktif bölümler ihtiva etmektedir. Burada sağlanan sayfalar ve interaktif servisleri kullanmak suretiyle siz bu sayfaların ve servislerin kullanımıyla ilgili şartları, uyarıları ve diğer sınırlamaları kabûl etmiş sayılırsınız.

Bu web sitesi ve bu sitedeki interaktif servisleri kullanmanızın bir neticesi olarak siz bu web sitesini burada sıralanan şartlar, uyarılar ve diğer sınırlamalar muvacehesinde kanunsuz herhangi bir maksat için kullanmayacağınızı kabûl etmiş bulunuyorsunuz.

Bu web sitesi aşağıdaki interaktif servislerin biri veya birden fazlasını ihtiva edebilir: Mesaj tahtaları, sohbet alanları, haber grupları, forumlar, ve/veya diğer mesaj ve haberleşme araçları. Bu servislerin herhangi birini kullanmak suretiyle siz bu kanalları sadece oraya mahsus mesaj alıp-verme işi için kullanmayı kabul etmiş oluyorsunuz. Ayrıca siz bu servisleri kullandığınız zaman aşağıdaki sınırlamalara uyacağınızı da baştan kabul etmiş olmaktasınız: 

  • Herhangi uygunsuz, kutsal şeylere saygısızlık ifade eden, karalama maksatlı, mütecaviz, müstehcen, yakışıksız, veya kanunsuz başlık, isim, doküman veya bilgi aktarma, yayma, göndermek
  • Telif hakları kanunuyla yasaklanmış her türlü dosya ve yazılımla ilgili işlemler yapmak, yaymak veya yayılmasına vesile olmak
  • Başkasının bilgisayarına zarar verecek virüsler, bozuk dosyalar veya diğer benzer yazılımlar veya programların dolaşımını yapmak
  • Ticarî maksatla eşya ve hizmet reklâmı yapmak
  • Ticarî maksatla eşya ve hizmet satmak
  • Zincirleme mektup göndermek veya böyle bir yol açmak
  • Başkalarının kanunî haklarını ihlal etmek veya tehdit, yıldırma, küfür, taciz, ayrımcılık vb kanunsuz yollara başvurmak.

Fethullah Gülen Web Sitesi, bu sitede kullanılan interaktif servisler vasıtasıyla yapılan mesaj alış-verişi, forumlara mesaj gönderme veya benzeri faaliyetleri ilgili kanun, tüzük veya yönetmeliklere uygun düzenleme hakkını saklı tutar.

Bu web sitesinde sağlanan interaktif servislerde kullandığınız bilgilerin özel bilgileriniz olmadığını, dolayısıyla bu bilgilerin başkaları tarafından sizin bilginiz dışında kullanılabileceğini, okunabileceğini kabul etmiş oluyorsunuz.

Bu sitedeki materyalleri telif hakkı bilgisini silmeden ticari olmayan maksatla kullanabilirsiniz. Ayrıca bu materyallerin kopyalarını e-maille telif hakkı bilgisine riayet ederek ticarî olmayan maksatlar için başkalarına gönderebilirsiniz. Blue Dome Press Inc., Fethullah Gülen Web Sitesi'nin telif hakkıyla korunmuş materyallerinin başka siteler üzerinde, aksi bir anlaşma yoksa, yayınlanmasına izin vermemektedir. Dolayısıyla,

  • Siz bu sitedeki materyalleri yukarıdaki sınırlamalar haricinde değiştiremez, kopyalayamaz, postalayamaz veya başka bir şekilde kullanamazsınız.
  • Fethullah Gülen Web Sitesi'nin band genişliğini sesli/görüntülü yayınlara kendi siteniz üzerinde link vermek suretiyle kullanamazsınız.

Fethullah Gülen Web Sitesi, herhangi bir şekilde bu sitenin şu veya bu şekilde kullanımının neticesi olarak kullanıcıya gelebilecek dolaylı, dolaysız, kazaî, cezaî, özel veya tesadüfî zararlardan sorumlu değildir.

Fethullah Gülen Web Sitesi, herhangi bir kullanıcının siteye erişimini kesmek, interaktif servislerden herhangi birini kapatmak veya bu sitenin herhangi bir bölümünü yayından kaldırmak ve bu sitenin yayınıyla ilgili şartlar, uyarılar ve sınırlamaları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Pin It
  • tarihinde hazırlandı.
Telif Hakkı © 2024 Fethullah Gülen Web Sitesi. Blue Dome Press. Bu sitedeki materyallerin her hakkı mahfuzdur.
fgulen.com, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin resmî sitesidir.