Hazan ve Ku?
Hazan ve Ku?
Her varl?k
Her varl?k "Hu" deyip onunla nefesleniyor
Her trl gurbetin iksiri, Allah'a kurbettir
Her trl gurbetin iksiri, Allah'a kurbettir
Her taraf tipi-boran, o yolunda yryor
Her taraf tipi-boran, o yolunda yryor
Her s?k?nt? bir kolayl??a gebedir ama
Her s?k?nt? bir kolayl??a gebedir ama
Her ses O'ndan bir na?me ve her ?ey O'ndan bir nme
Her ses O'ndan bir na?me ve her ?ey O'ndan bir nme
Her mevsim fevc fevc yzbinler bu buk'aya akar
Her mevsim fevc fevc yzbinler bu buk'aya akar
Herkese bir kusur yak??t?ran ya bir ak?l hastas? veya kendini be?enmi? bir bencildir
Herkese bir kusur yak??t?ran ya bir ak?l hastas? veya kendini be?enmi? bir bencildir
Herkes ameliyle orada
Herkes ameliyle orada
Dnyevi her beklenti insan?n bnyesine d?m? bir gve gibidir. Onu yer bitirir
Dnyevi her beklenti insan?n bnyesine d?m? bir gve gibidir. Onu yer bitirir
Hep yeis esiyor bu k?pk?z?l dnyada
Hep yeis esiyor bu k?pk?z?l dnyada
Hep emin ellerde bulunmay? heceledik
Hep emin ellerde bulunmay? heceledik
?imizdesin
?imizdesin
Hem gurbet hem yolculuktur insana bu mr
Hem gurbet hem yolculuktur insana bu mr
Hemen btnyle ahlaks?zl?k, dinsizlik kayna??ndan f??k?ran bir zift ve her e?idiyle anar?i de dinsizlik vadilerinin sevimsiz zakkumlar?d?r
Hemen btnyle ahlaks?zl?k, dinsizlik kayna??ndan f??k?ran bir zift ve her e?idiyle anar?i de dinsizlik vadilerinin sevimsiz zakkumlar?d?r
Hayat, kalp ve kafan?n rengini aksettirir
Hayat, kalp ve kafan?n rengini aksettirir