Analizarea unui grup de hadisuri

Article Index

2. Omul este un călător

Tot Tirmizî relatează din İbn Ömer: "Trăieşte pe lume precum un sărman. Sau ca un călător. Numără-te (înainte de a muri) printre cei din mormânt!"[2]

Iată un cuvât care include trei propoziţii. Apărarea echilibrului lumii de apoi, prin referire la ferirea de păcat şi frica de Allah, este cel mai cuprinzător şi semnificativ dintre cuvintele posibile a fi rostite…Dacă ar exista o exprimare mai cuprinzătoare decât aceasta, fără îndoială că, şi aceasta îi aparţine Lui. Nimeni să nu se îndoiască de acest lucru!..

De altfel, omul este pribeag în această lume. După cum se exprimă Mev-lânâ: "Omul este precum un nai rupt din trestie." Mereu suspină ca urmare a în-depărtării de stăpânul său. Această tânguială va continua toată viaţa lui.

Omul este un călător. Călătoria lui începe din lumea spiriuală, apoi conti-nuă în pântecul mamei, în lume, în perioada copilăriei, vremea tinereţii, a bătrâ-neţii, în moarte şi până la rai sau iad. Se pune întrebarea, oare în ce măsură omul este conştient de această călătorie? Dacă el se vede pe sine în permanen-ţă ca un călător, cramponându-se de feluritele frumuseţi ale lumii, care nu sunt bune decât să-i îngreuneze mersul, atunci va merge fără să se împiedice.

De vreme ce omul nu se numără pe sine printre cei din mormânt, adică încearcă să explice expresia celor din vechime " Muriţi înainte de a muri."[3], fără a se risipi în acţiune şi trai, nu mai este posibilă scăparea lui de vicleniile şi intrigile diavolului.

[2] Tirmizi, Zühd, 25
[3] Adunî, Keşfü'l-hafâ, 2 / 291
  • Creat la .
Copyright © 2024 Fethullah Gülen site-uri Web. Toate drepturile rezervate.
fgulen.com este sursa oficială pe Fethullah Gülen, savant de renume turc şi intelectuală.