Odgoj

Budućnost svakog čovjeka ovisi o onome što je utjecalo na njega i što je poprimio u svom djetinjstvu i mladosti kroz proces odgoja i lijepog ponašanja. Pa ako je svoje djetinjstvo i mladost proveo u pozitivnoj atmosferi koja je odgajala njegove visoke osjećaje, očekujemo da bude čovjek u koga će se ugledati u intelektualnom i moralnom smislu.

* * *

Čovjek je čovjek shodno svome udaljavanju od ružnih stvari. Onaj čije je srce pod dominacijom niskih osjećaja, a njegova duša pod vlašću njegovih strasti, iako izgleda kao čovjek, postoje velike sumnje o njegovoj ljudskoj biti.

Uglavnom, svi znaju ono što se odnosi na tjelesni odgoj. Međutim, veoma mali je broj onih koji znaju vrijednost intelektualnog i emocionalnog odgoja koji je osnova. Dok u prvom odgoju odrasta čovjek tijela i udova, u drugom odgoju se razvija čovjek duha i osjećaja.

* * *

Reforma (islah) bilo kog naroda ne može se ostvariti iskorjenjivanjem zla, nego odgajanjem i obrazovanjem generacija na valjan način i njihovim podizanjem na nivo prave ljudskosti. Kada se zasije sveto sjeme, čime izražavamo miješanje vjerskih i povijesnih osjećaja i tradicije u sve pore domovine, onda ćeš vidjeti brojne biljke i zasade koji će nicati umjesto zla kojeg su neutralizirali.

* * *

Djela kojima podučavaš mlađe, bez obzira radilo se o poeziji ili prozi, neminovno bi trebala biti ona koja jačaju intelekt i duh i koja daju nadu i odlučnost. Na ovaj način možeš očekivati razvijanje generacija snažne volje i postojanog razmišljanja.

* * *

Uz neophodnost davanja kćerkama posebnog odgoja (njihova buduća obaveza jeste odgoj djece) na način da budu primjeri blagosti i nježnosti, također im se treba ukazati pažnja s intelektualnog aspekta i opskrbiti ih zdravom mišlju tako da na ovom području odrastaju snažne poput čelika. U protivnom, ostavljat ćemo ih, s izlikom da se podučavaju etici i nježnosti, jadnima i nemoćnima, a ne smijemo zaboraviti da je i lavica, također, lav!

* * *

Odgoj je po samoj definiciji lijep. Ko ga posjeduje, zaslužuje uvažavanje. Dakako, čak i neznalica biva draga ako je odgojena. Narodi koji su uskraćeni za vjerski odgoj i vjersko i nacionalno obrazovanje podsjećaju na nemarne i neuke osobe od kojih se ne očekuje vjernost u prijateljstvu, ni opasnost u neprijateljstvu. Oni koji imaju povjerenja u ovakve uvijek se vraćaju s propašću i gubitkom nade, a oni koji se oslanjaju na ovakve ostaju bez podrške i pomoći.

* * *

Odgajateljice i odgajatelji koji nisu obrazovani pred stručnjakom i koji nisu preuzeli odgoj s pouzdanog izvora podsjećaju na slijepe koji nose svjetiljke kojima osvjetljavaju put drugima. Drskost i neodgojenost koje se primjećuju kod mladih ukazuju na nečistoću izvora s kojeg se uzima odgoj. Neuravnoteženost koja je prisutna u porodici s aspekta djelovanja ili mišljenja odražava se na dušu djeteta i tu se umnogostručava. Odatle se, naravno, prelijeva u društvo.

* * *

Neophodno je dati važnost časovima odgoja i vjerskog obrazovanja u školama u istoj mjeri kakva je, u najmanjem, data drugim časovima, tako da se odgajaju generacije snažne u moralu, pravilnom ponašanju i duhu koji će pretvoriti sve dijelove naše domovine u Džennet. Obrazovanje je jedno, a odgoj nešto sasvim drugo. Sasvim je moguće da većina ljudi budu učitelji, ali veoma mali broj njih mogu biti odgajatelji.

* * *

Iako su časovi vjerskog odgoja i obrazovanja veoma značajni i neophodni, ipak je značaj koji im je dat u školama slab. Pa kada budemo jednoga dana u mogućnosti ispraviti ovo i popraviti ovaj nedostatak, tada ćemo učiniti jedan veoma važan korak na polju napredovanja ovog naroda i biti sigurni da smo donijeli najkorektniju odluku.

* * *

Doista su duše djece najčistija ogledala i najbrži kopir aparati. Njihova prva škola jeste njihova kuća. Njihovi prvi odgajatelji su njihove majke. Zbog toga je pripremanje majki da budu dobre odgajateljice važna osnova trajanja naroda.

* * *

Budući da je životna dob djeteta od njegovog rođenja pa do pete godine dob u kojem je njegova podsvijest najviše otvorena, onda su svi lijepi primjeri i valjani uzori koji mu se u tom dobu nude umjesni i neophodni.

Pin It
  • Napravljeno na .
© 2021 Fethullah Gülen web stranica. Sva prava zadržana.
fgulen.com, zvanična internet stranica turskog učenjaka i mislioca Fethullaha Gülena Hodžaefendije.