Osjećaji i doživljaji

Osjećaj kod čovjeka jeste njegova sposobnost da osjeti vanjštinu i unutrašnjost onoga što mu dolazi posredstvom njegovih unutarnjih i vanjskih osjetila. Osjećajna je ona osoba koja može nešto osjetiti ili istovremeno u ovoj sferi doživjeti više stvari.

* * *

Inteligencija je sredstvo spoznaje razuma, a osjećaj je sredstvo spoznaje duha, pa ako za prvu spoznaju kažemo da je znanje, adekvatno bi bilo da za drugu kažemo da je emocija ili osjećanje. Zbog toga je nemoguće za onoga čiji razum nije uredu, a osjećaji mu mrtvi spoznati ili osjetiti egzistenciju niti će imati saznanja o događajima i zbivanjima koja se dešavaju oko njega.

* * *

Osjećanje je s aspekta mudrosti (hikme) osjećaj i savjest koji su mehanizmi spoznaje samog duha. Zbog toga je bezosjećajan čovjek bez savjesti. Onaj koji nema savjesti nema ni osjećaja, a koji nema osjećaja nema ni savjesti.

* * *

Osjećaj je u određenijem smislu sposobnost razlikovanja dobra i zla, lijepog i ružnog na osnovu unutarnje intuicije tako da se ovim putem pokazuje veliki broj ljudskih osobina. Pa, npr., kada zarobimo naše neprijatelje, hoćemo li pristupiti njihovoj egzekuciji ili ćemo im oprostiti? Ako su oni ukaljali našu čast, hoćemo li i mi ukaljati njihovu čast ili ćemo ljudski postupiti prema njima?! Mi odabiremo naš stav na osnovu našeg doživljaja ovog značenja.

* * *

Osjećaj se odgaja i raste preko mudrosti, dok ga materijalistička filozofija samo gasi i uništava. Zbog toga oni koji sve zasnivaju na razumu nikada ne mogu spoznati svijet koji je osvijetljen za osjećaje.

Iskreni osjećaj neminovno rezultira čistim, bezinteresnim osjećanjima, a iskreno, čisto osjećanje se rađa iz stvarnog i potpunog osjećaja.

* * *

Svi uspjesi koje postignu oni koji su bez savjesti i osjećaja jesu animalne prirode i karike su lanca bezočnosti. Oni se uvijek okončavaju u povećanju narcisoidnosti i egoizma, slabljenju duha i u paralizi savjesti.

* * *

Oni koji u svojoj savjesti osjećaju bolove nesreća kojima su izloženi vjera, domovina i narod posjeduju uzvišene duše i vole ove visoke vrijednosti. Oni su bez kolebanja spremni da žrtvuju svoje živote na njihovom putu.

Oni koji su bez ovih osjećanja i doživljaja, iako mnogo govore o žrtvovanju, nisu u stanju izvesti nikakvo žrtvovanje, o kojem su toliko govorili, bez obzira kako neznatno bilo.

* * *

Neke osobine, od kojih se svaka smatra ljudskom vrlinom, postoje same po sebi, poput razmišljanja o drugima i djelovanja zbog njih iako to vodi osobnoj šteti, ili kao što je život radi drugih i učestvovanje u njihovom bolu i radosti...

Postojanje ovakvih osobina kod nekih osoba ukazuje na snagu njihovog duhovnog senzibiliteta. Kod onih koji su u potpunosti uskraćeni za ovakve osjećaje nećeš naći nijednu od ovih osobina. Neki znakovi vrline i velikodušnosti koji se kod njih mogu nazrijeti više liče na tiho mrmljanje melodija koje pjevaju drugi.

* * *

Napredak i prosperitet bilo kog naroda povezan je sa stepenom jedinstva osjećaja njegovih pojedinaca i dubine njihovog doživljaja. Pojedinci koji posjeduju duboke osjećaje ne kolebaju se u žrtvovanju života na putu svojih principa. Ako se pred njima putevi zatvore i oni se zbune, tada gube razum ili umiru od brige i tuge.

* * *

Najviši stepen osjećaja jesu oni koji se rađaju kod napada na vjerske i nacionalne vrijednosti, jer se osjećajne duše tada potresaju kao teškom groznicom. Možemo za taj osjećaj reći da se radi o fanatizmu.

* * *

Fanatizam je jedan od najistaknutijih znakova koji prave razliku između pravog čovjeka i onoga koji od svoje ljudskosti ima samo formu. Pokazuje se u formi intenzivnih duševnih bolova kada se vrijednosti u bilo čemu naopako okrenu.

Svi veliki umovi koji su trpjeli tokom povijesti, počevši od onoga koji je imao najuzvišeniju dušu, s.a.v.s., pa sve do dana današnjeg, zbog groznice misli u njihovim umovima lutali su po pustinjama i brdima, po pećinama i mezarjima..., lutali su, a skoro da su popadali zbog tereta misli koje pulsiraju svom jačinom u njihovim umovima. Vjerujem da su oni koji su izgradili najbolje vrijeme u povijesti bili upravo ovi junaci, junaci fanatizma i dubokih osjećaja.

Pin It
  • Napravljeno na .
© 2021 Fethullah Gülen web stranica. Sva prava zadržana.
fgulen.com, zvanična internet stranica turskog učenjaka i mislioca Fethullaha Gülena Hodžaefendije.