Introduktion

M. Fethullah Gülen er en islamisk lærd og tænker, en produktiv forfatter og poet. Han blev født i Erzurum i Tyrkiet i 1941, og han blev oplært i de religiøse videnskaber af adskillige berømmede muslimske lærde og åndelige mestre, blandt dem Haci Sidki Efendi (underviste i recitationen af Koranen), Sadi Efendi (underviste i arabisk) og Muhammed Lutfi Efendi (underviste i åndelige lektioner). Gülen studerede ligeledes principperne og teorierne bag de moderne sociale og fysiske videnskaber. På grund af sine usædvanlige evner til at lære og sine målrettede selvstudier overhalede han snart sine jævnaldrende. Trods en ung alder fik han, som følge af hans intellektuelle kapacitet, talrige tilbud til lærerstillinger.

Efter en fremragende eksamen blev han i 1959 belønnet med en statslig licens til at prædike og blev hurtigt forfremmet til en stilling i Izmir, der er Tyrkiets tredjestørste provins. Han begyndte snart at udkrystallisere sit livsmål og at udvide sin tilhørerskare. Han prædikede og talte udelukkende de presserende sociale emner, for hans formål var at opmuntre unge mennesker til at bringe intellektuel oplysning i harmoni med viis åndelighed og medfølende human aktivisme.

Gülen har gennem sin karriere ikke begrænset sig til undervisning i byerne. Tværtimod gennemrejste han provinserne og underviste i moskéerne, forsamlingshuse og kaffebarer i de små gader. Dermed nåede han et mere repræsentativt udsnit af befolkningen og tiltrak i særlig grad de studerendes og lærernes opmærksomhed. Emnerne i hans foredrag spændte vidt og bredt omfattende bl.a. forskellige religiøse emner, uddannelse, videnskab, darwinisme, økonomi og social retfærdighed. Dybden og kvaliteten i hans foredrag om så bred en emnekreds gjorde indtryk på det akademiske samfund og vandt medlemmernes respekt og opmærksomhed.

Pin It
  • Oprettet den .
Copyright © 2024 Fethullah Gülen Webside. Alle rettigheder reserveret.
fgulen.com er officiel kilde på Fethullah Gülen, den berømte tyrkiske lærde og intellektuelle.