Kernepunkter

I sine taler og skrifter presser Gülen sine tilhørere til at søge efter sandheden ved at etablere en balance mellem materielle og spirituelle værdier. Kun på denne måde kan menneskene blive i stand til at nyde sindsro og sand lykke. Han har forsøgt at danne en syntese mellem positiv videnskab og religion, forsone deres tilsyneladende forskelle og at bringe Østens og Vestens ideologier og filosofier nærmere hinanden.

Han tror, at det enogtyvende århundrede vil blive vidne til fødselen af en åndelig dynamik, der vil genoplive de længe slumrende moralske værdier.

Gülen forudser en tidsalder af tolerance, forståelse og internationalt samarbejde, der til sidst vil føre til en enkelt,omfattende civilisation, baseret på tværkulturel dialog og deling af værdier.For at fremme dette værdige mål har han stået i spidsen for oprettelsen af velgørende institutioner, der arbejder for det almene velfærd både i og uden for Tyrkiet, og har inspireret til brug af massemedierne, især TV, til at informere folk om sager, der har både individuel og kollektiv interesse.

Gülen mener, at vejen til retfærdighed for alle afhænger af at give en fyldestgørende og passende universel uddannelse. Kun dette vil sikre den tilstrækkelige forståelse og tolerance, der er nødvendig for at sikre rettighederne og respekten for andre.

Med dette for øje har han brugt megen tid på at presse den sociale elite og samfundets ledere, store industriledere såvel som små forretningsmænd til at støtte kvalitetsundervisning. De donationer, dette har resulteret i, er gået til aoprette undervisningsfonde, som retter sine midler mod etableringen af skoler i Tyrkiet og i andre lande. Disse anstrengelser er begyndt at bære frugt, for deres studerende, især i Centralasien, opnår oftest topplaceringer til universiteternes optagelsesprøver og ender altid øverst i den Internationale Videnskabs Olympiade, og frembringer et antal verdensmestre, især inden for matematik, fysik, kemi og biologi.

Hans rolle som en drivkraft, der opmuntrer til at etablere skoler over hele verden har til formål at tilbydemorgendagens professionelle en afbalanceret og afrundet uddannelse ved at give de nuværende studenter den viden og kunnen, der kræves af det moderne liv, såvel som sunde moralske og etiske værdier. Denne kombination gør, at de i modsætning til en eller anden snæver sektor kan varetage verdens affærer til menneskehedens bedste i sin helhed.

Gülen tror, at folk kun vil tage imod nye ideer gennem overbevisning. Han betegner dem, der griber til magt, som intellektuelt bankerot, for folk vil altid kræve et frit valg,når det kommer til at klare sine egne sager og udtrykke deres åndelige og religiøse værdier.

Demokrati er, selvom det stadig trænger til forbedringer, det eneste levedygtige politiske system i øjeblikket. Udfra dette skulle folk stræbe efter at modernisere og konsolidere demokratiske institutioner for at bygge et samfund, hvor individets rettigheder og friheder bliver respekteret og beskyttet, og lige muligheder for alle er mere end blot en drøm.

Efter at have inspireret en hel generation af unge studerende, trak Gülen sig tilbage fra formel undervisning i 1981. Hans arbejde siden 1960´erne, især for en uddannelsesreform, har gjort ham til en af Tyrkiets bedst kendte og respekterede skikkelser. Fra 1988 til 1991 gav han en serie prædikener som prædikant emeritus i nogle af Tyrkiets mest kendte moskéer. På grund af alvorlige problemer med helbredet bliver hans ideer nu præsenteret via bøger, kassette- og videobånd samt andre medier.

Pin It
  • Oprettet den .
Copyright © 2024 Fethullah Gülen Webside. Alle rettigheder reserveret.
fgulen.com er officiel kilde på Fethullah Gülen, den berømte tyrkiske lærde og intellektuelle.