Genopstandelsen i åbenbarede skrifter

Koranen, de sidste himmelske Skrifter, har fire hovedtemaer: Guds Eksistens og Enhed, genopstandelsen og efterlivet, Profetgerningen samt tilbedelse og retfærdighed. Den lægger meget mere vægt på genopstandelsen end alle tidligere Skrifter.

På trods af den forvrængning, Torah'en er blevet udsat for, indeholder den stadig vers vedrørende genopstandelsen. Evangeliet kom for at genoprette denne ødelæggelse og bekræfte det, der var forblevet intakt. Det blev imidlertid også forvrænget. Kort efter Jesu afgang fra denne verden fremstod omkring 300 evangelier, der cirkulerede omkring. Deres indre modsigelser og modsætninger overfor andre evangelier førte til mange forvrængninger, der blot voksede gennem tiden. Men der findes endnu nogle evangeliske passager omkring genopstandelsen og det Hinsidige, såsom følgende:

Salige er de Fattige i Ånden, thi Himmeriges Rige er deres... Salige er de Barmhjertige, thi dem skal vederfares Barmhjertighed. Salige er de Rene af Hjertet, thi de skulle se Gud.... Salige er de, som lide Forfølgelse for Retfærdigheds Skyld, thi Himmeriges Rige er deres... Glæder og fryder Eder, thi Eders Løn skal være megen i Himlene. (Matthæus evangelium, kap 5:3, 7-8, 10, 12)

Ve Verden for Forargelser! Vel er det fornødent, at Forargelser skulle komme; dog ve det Menneske, ved hvilket Forargelse kommer! Men dersom din Hånd eller din Fod forarger dig, da hug dem af og kast dem fra dig. Det er dig bedre at gå halt eller en Krøbling ind til Livet, end at have to Hænder og to Fødder og kastes i den evige Ild. Og dersom dit Øje forarger dig, da riv det ud og kast det fra dig. Det er dig bedre at gå eenøjet ind til Livet, end at have to Øjne, og kastes i Helvedes Ild. (Matthæus, 18:7-9).

De døde vil blive genoprejst fysisk og åndeligt. I henhold til sammenhængen nævner Koranen enten åndelig eller fysisk genoplivelse. For eksempel: o du sjæl, som har fundet fred! Vend tilbage til din Herre, idet du behager (Ham) og har Hans velbehag. Træd da ind blandt Mine tjenere. Og træd ind i Mit paradis. [Koranen, 89:27-30]

Disse vers nævner sjælens tilbagevenden til dens Herre. Mange andre vers beskriver genopstandelsen og den næste verden i så materielle eller fysiske vendinger, at vi må acceptere, at den også må være fysisk. I 120 steder behandler Koranen kendgerningen af Paradisets og Helvedes eksistens, enten i detaljer eller i store træk. Mens den beskriver disse riger og forklarer hvem, der fortjener hvilken, understreger den kombinationen af vor sjæl og vor krop.

For eksempel vil ansigterne på Paradisets mennesker skinne af glæde, og de vil finde alt det forberedt til dem, som de kan ønske sig. De vil være sammen med deres ægtefæller og de familiemedlemmer, der fortjener Paradiset. Gud vil gendanne Paradisets kvinder uden fejl og som jomfruer, og de vil overgå Paradisets piger i skønhed. Menneskene i Paradis bor i storslåede paladser i haver, fyldt med fantastiske træer, under hvilke flyder floder af honning, rent vand, mælk og andre drikkevarer. På den anden side vil menneskene i Helvede lide stor anger og brænde i ild. Når deres hud er brændt op eller forkullet helt, får de en ny. Dertil kommer, at de legemsdele, som de syndede med, vil vidne imod dem.

På grund af sine rædsler opfordrer Helvede folk til at forkaste vantro og synder, og Paradiset tilskynder dem med sublime følelser at stræbe efter fuldkommenhed. Og derfor omtaler Koranen både Paradis og Helvede som en gave eller en nåde:

Dette er Helvede, som de skyldige plejede at benægte. De skal vandre om mellem det boblende og kogende vand. Hvilken af jeres Herres velgerninger vil I da benægte, (I mennesker og djinner). Men den, der frygter at stå for sin Herre, vil have to paradiser Hvilken af jeres Herres velgerninger vil I da benægte, (I mennesker og djinner). (Koranen, 55:43-47]

Pin It
  • Oprettet den .
Copyright © 2024 Fethullah Gülen Webside. Alle rettigheder reserveret.
fgulen.com er officiel kilde på Fethullah Gülen, den berømte tyrkiske lærde og intellektuelle.