• Hjem
  • Værker
  • Spørgsmål
  • Af en Hadith læses, at: "Der er en belønning lig med et hundrede martyrier for én, der fastholder min sædvane (sunna), når min nation er gået i opløsning." Hvordan skal sunna forstås i dag? Hvad er væsentligt i at følge sunna i dag?

Af en Hadith læses, at: "Der er en belønning lig med et hundrede martyrier for én, der fastholder min sædvane (sunna), når min nation er gået i opløsning." Hvordan skal sunna forstås i dag? Hvad er væsentligt i at følge sunna i dag?

Bogstaveligt talt betyder sunna en levemåde, en sædvane eller en livsstil. I tekniske vendinger refererer vi i Islam til den måde profeten levede sit liv på, fred være med ham. I særdeleshed refereres der til den levemåde og praksis, som han ønskede, muslimer skulle følge. Det er handlinger og normer udlevet og anbefalet af profeten. Dog han gjort nogle af dem obligatoriske. Dette emne er blevet behandlet gennemgribende af islamiske lærde. Der er enighed om, at sunna er religionens vej, hvor sunna bliver sammenlignet med en trappe eller en stige til at nå den ultimative sandhed, al-Haqq, Som samtidigt er et af de Guddommelige Navne.

Gud oprejste profeterne, og gennem dem åbnede Han livets vej, den islamiske deen, som omfatter alt fra konkrete daglige pligter til moral og manerer. Gud sendte Muhammad som den sidste af Sine profeter, fred være med dem alle, vejledte ham i alle hans handlinger og gennem ham overbragte viden om de fem kategorier i sharia. Disse er fard (obligatoriske), mandub (opfordrede), halal (neutrale), makruh (ildesete) og haram (forbudte). Han var, og er stadig det ultimative eksempel, den perfekte legemliggørelse af dem alle, det bedste eksempel og den bedste eksempel for hele menneskeheden. Så de, der følger Muhammads vej, kommer Gud nærmere og opnår en grad som nævnt i Hadith Qudsi: "Min tjener nærmer sig ikke mere Mig med noget mere elsket af Mig end gennem de religiøse pligter, Jeg har pålagt ham. Og Min tjener nærmer sig yderligere Mig med de frivillige ydelser, så Jeg skal komme til at elske ham. Når Jeg elsker ham, bliver Jeg hans hørelse, med hvilken han hører, hans syn, med hvilket han ser, hans hænder, med hvilke han griber og hans fødder, på hvilke han træder." (Bukhari)

En af betydningerne i denne Hadith Qudsi er, at Gud gør sådan en troende til én, der ser tingene i deres sande realitet, og derigennem gør det muligt for ham korrekt at vurdere ting og situationer. Ved at åbne nye porte og horisonter for ham leder Gud ham til dybere og dybere sandhed. Derefter får sådan en troende vinger på og med lethed flyver mod retledning. Han undslipper fejltagelser og vildledning. Han begynder at blomstre både spirituelt og moralsk. Når han taler, sørger Gud for, at det er sandhed, han taler. Når han foretager sig noget, sørger Gud for, at det er det rette, han foretager sig, og lader ham ikke et eneste øjeblik være alene om tingene. Eftersom tjeneren søger Guds velsignelser og godkendelse for alt, hvad han gør, giver Gud ham muligheder for at handle i henhold til den Guddommelige vilje. Gud ledte og kontrollerede profetens liv og de vejledte, som fulgte ham i alle senere tidsaldre, samt blokerede alle andre veje end vejen til Guds glæde for dem. Gud forhindrede dem i at følge andre veje end Hans egen og dirigerede dem til den eneste ene sunna. Også i dag er profetens sunna den eneste vej, der sikrer mod afvigelse. Den leder med garanti til målet, til succes og lykke i dette liv og i det kommende.

I tider med misundelse, intriger og fornægtelse er det normalt at søge en genopblomstring af sunna og at søge at gøre dette til sin højeste prioritet. Velsignede er de, der gør dette. Deres rang og belønning ligger på højeste niveau. At opnå en belønning af bare to af martyrerne ville være velsignelse nok, men endnu mere er blevet lovet. De, der kæmper for at genoplive sandheden og troen, vil opnå en belønning større end et hundrede martyrer.

Sunna er den høje belønning, der er blevet lovet, værd. For eksempel er der en form for bagtalelse, der er værre end hor og mord. (Daylami 3, 116) Der er en tydelig forskel på at bagtale et individ og at bagtale et helt samfund, for dette skaber strid iblandt de mange. I sådan et tilfælde kan enkeltpersonens ondskab lede til altomfattende ondskab. På det tidspunkt, hvor muslimerne tvinges fra magt og indflydelse, og hvor udbredelsen af Islam bliver undergravet og forhindret, vil de, der kæmper for at genoplive en hvilken som helst del af religionen, bestemt blive belønnet med mange martyriers belønning.

De, der arbejder i Guds tjeneste, er begunstigede ved det, de gør. Men oveni vil Gud øge sine velgerninger, som det nu måtte behage Ham. I perioder, hvor alt er modstykker til Islam, vil en genrejsning af Islam ved for eksempel etablering af nye former for institutioner med oprigtige og kvalificerede folk være det samme som forsættelse af profetens mission i vore dage. At så store personligheder som Abdul-Qadir Jilani og andre fremspirede lang tid efter profetens tid, skyldtes samfundets behov for sådanne personligheder. Og nu som dengang er der et behov.

At profeten er af så mange blevet set i drømmene med opfordringer om fortsættelsen af arbejdet og opløftende nyheder, er intet mindre end et mirakel af sunna i sunna'ens tjeneste. Som følge af deres gode egenskaber og fortjenester bør sådanne begivenheder ikke kun forstås som individuelle tilfælde. Individer, institutioner og grupperinger arbejder bevidst på at etablere Islam, og det at kunne frembringe tydelige resultater vil med sikkerhed give en stor andel i Guds nåde. Sådan må det være i henhold til det kendte ordsprog: "Den, der er skyld i en begivenhed, er som den, der gør den." Sådan er det på grund af de Guddommelige nådes overflod. Men hvis ikke de, der arbejder med disse ting, bevarer renheden, oprigtigheden og entusiasmen, så vil det betroede ansvar (amana) blive dem frataget. Visse af dem vil måske blive fornægtet og udelukket fra den Guddommelige Giver, hvorefter ansvaret vil blive givet videre til nogle andre, der fortjener det mere. Kun hvis vi forstår og værdsætter Guds velgerninger overfor os og bedst benytter de muligheder, der åbner sig for os, skal vi opnå succes i denne prøvelse og vise os værdige til flere og større velgerninger fra Gud.

Måtte Gud gøre det muligt for os at arbejde energisk og med den mest udprægede oprigtighed på troens vej, som er Koranen og sunna'en, hvor hvert øjeblik bringer belønninger og adskillige martyrier indtil vores sidste dag.

Pin It
  • Oprettet den .
Copyright © 2022 Fethullah Gülen Webside. Alle rettigheder reserveret.
fgulen.com er officiel kilde på Fethullah Gülen, den berømte tyrkiske lærde og intellektuelle.