Klogskab

Brug altid klogskaben, for den kan forebygge enhver fortrydelse og anger, der frembringes ved tab eller fiasko. Der er så mange, som har påbegyndt foretagender, der har fortrudt deres handlinger eller beklaget deres skæbner, blot fordi de forsømte at bedømme deres egen situation kløgtigt og kompetent. Sådanne mennesker laver en dobbelt fejl: ved ikke at tænke sig godt nok om, og derpå ved at klage over skæbnen.

Ligegyldigt hvor stort et mål, projektet har, skal man altid tage de nødvendige forholdsregler for at nå det. Hvis ikke man lægger en realistisk handlingsplan og omhyggeligt afvejer de mulige fordele og mangler, er man enten ikke seriøs eller også er man bare direkte tåbelig. Sådanne menneskers indsats er ofte mere skadelig end deres inaktivitet.

Klogskab og sikkerhedsforanstaltninger er vigtige midler til at nå dit mål. Det er en alvorlig fejl at være sløset og forsømme nogen ting, der til slut kan medføre, at du fejler eller bliver beskyldt for forskellige ting af folk. Kløgtige mennesker forudser alle mulige forhindringer og problemer, og finder så ud af hvordan de skal løse dem eller tage sig af dem på passende vis, hvis de skulle opstå. Som et af vore traditionelle udtryk siger det: "Det er bedre at fange indbrudstyven, før han eller hun bryder ind i dit hjem."

Gå i gang med enhver pligt, når du korrekt har planlagt hvad, der skal gøres, og hvilke forsigtighedsforanstaltninger, der skal tages. Vær forsigtig med at tage skridt, der ikke fører til nogen materiel eller intellektuel gevinst, eller tilfører nogen værdi. Ethvert projekt, der påbegyndes uden de rette forholdsregler, er ørkesløst og meningsløst, et tegn på tåbelighed og barnlighed hos den person, der er beskæftiget med det.

Folk beviser deres egen dyd og værdi gennem den succes, de opnår, efter at have været stillet overfor meget hårde prøvelser og ubehagelige omstændigheder. Deres succes under vanskelige forhold skyldes hovedsagelig, at de har formuleret en realistisk plan og siden holdt sig til den. Som følge heraf, er en persons værd og dyd proportional til den succes, der er resultatet, og ens succes er proportional til den grad af klogskab, man har iagttaget, inden man satte sit foretagende i gang.

At tænke sig om betyder ikke, at man er frygtsom eller tilbageholdende. Ligeså lidt som handling uden forudgående forberedelse og planlægning har noget som helst at gøre med mod og tapperhed. Overforsigtighed kan være årsag til nogen skade; men folk kan komme sig ovenpå en sådan skade. Men ubetænksomme og ubekymrede handlinger hos de, der tror, at tankeløshed er heltedåd, er meget risikable og farlige.

Ligesom så mange dårlige vaner er forsøgene på at manipulere masserne med bedrageriske massekontrol-teknikker, en gave til os brug i stedet "fra udlandet". Vi forkaster sådanne ting, der minder os om hønen, der højligen "annoncerer" at hun har lagt et æg. I stedet foretrækker vi den langsomme, fredfyldte vej, selv hvis det betyder længere møje med mere sorg.

Din virkelige status overfor Skaberen er målt efter din energi og storheden i dine mål. Det tydeligste tegne på disse to bestanddele er, at du villigt ofrer din egen komfort og at du ønsker andres velstand. Kan man forestille sig et større offer end at træde på ens egen værdighed for det sociale velfærds skyld, at holde ens temperament i ave, selvom man har lyst til at råbe, og at begrænse ens egne begær i en tid med personlig overflod?

Det er tåbeligt blot at betragte tapperheden hos en sejrende hær, og ikke at tage hensyn til at en sådan succes afhænger af den forudgående strategiske planlægning. På samme måde er det tåbeligt at tilskrive succes et hovedløst vovemod, og dermed nedtone den afgørende betydning af klog planlægning og forudseenhed.

Anstrengelser for at sikre sit mål, såvel som forholdsregler, der er taget for at virkeliggøre det, er indbydelser til den Almægtiges hjælp. Disse er to dele af den samme virkelighed. Et vildfarent skridt enten i forberedelsen eller i udførelsen af et projekt, kan forårsage en tilbagetrækkelse af denne hjælp. Hvis det sker, kan man ikke forvente nogen succes. En sikker, jævn fremgang på rejsen er mulig for de, der konstant forbliver skarpsindige og vagtsomme. Lykkelige er de, der forstår dette faktum.

Pin It
  • Oprettet den .
Copyright © 2022 Fethullah Gülen Webside. Alle rettigheder reserveret.
fgulen.com er officiel kilde på Fethullah Gülen, den berømte tyrkiske lærde og intellektuelle.