Livet, Mennesket Karakter og Dyd

Når et dyr dør, bliver det glemt og dets gravplads går tabt. Dette er imidlertid ikke tilfældet med et menneske. Tænker de mennesker, der forsømmer at vedligeholde minderne og gravene efter deres forfædre, ikke på at de reducerer dem til dyrenes stade? Respekt for de døde betyder en sikkerhed, der er garanteret de levende, angående deres egen fremtid.

En af de vigtigste metoder til at besejre folks hjerter med, er at man altid søger en lejlighed til at gøre godt mod andre og, når sådan en lejlighed byder sig for, benytter sig af den uden tøven. Hvis bare vi kunne indprente i vore hjerter altid at gøre godt mod andre!

Høj moral og en sund samvittighed samt gode manerer og dyder, er som en valuta, der universelt bliver taget imod, og som ikke påvirkes af forandringer i andre byttemidlers værdi. De, der er udstyret med sådanne kvaliteter, er som købmænd med den højeste kredit, der kan gøre forretninger overalt.

Jo mere en person lider i tilværelsen, og er bevidst om det liv, han eller hun lever, des mere dybfølte bliver vedkommendes følelser. De, som lever i ubevidsthed om livets og begivenheders mening og som ikke har oplevet lidelse, kan aldrig udvikle deres følelser og evner. Ej heller kan de føle sig selv som del af tilværelsen.

De, der har stærk viljestyrke og en god, sund karakter, vil ikke miste noget som helst af deres dydige essens, selv hvis de blev underkastet tusinder slags lidelser og sorger og blev tvunget til at ændre deres meninger og skikke. Hvad skal vi sige om de svage mennesker der, uden provokation, ændrer deres meninger og skikke hver dag?

Uvidenhed er som et slør, der er trukket hen over tingenes ansigt. De ulykkelige, der er ude af stand til at fjerne dette slør fra tingenes ansigt, vil aldrig kunne trænge ind i skabelsens sandheder. Den største uvidenhed er uvidenhed om Gud, og hvis den kombineres med arrogance, bliver det til en slags sindssyge, der er umulig at helbrede.

En følsom person er ikke en, der påstår ufejlbarlighed og derfor er ligegyldig overfor andres ideer. En virkeligt følsom person er snarere en, der retter sine fejl og gør brug af andres ideer, i bevidstheden om det faktum, at mennesker er tilbøjelige til at fejle.

Livet blomstrer i barndommen. Gennem ungdomsårene vokser det op gennem indre spændinger og åndelig kamp på sandhedens vej. I alderdommen holder det sin vitale energi tilbage i begæret efter at genforenes med de elskede, der allerede er gået bort. Hvor ulykkeligt det er for ateisterne, at de oplever livet, sommetider som en komedie, sommetider som en tragedie, og dermed kvæler instinktet for brændende håb og taknemlighed i mennesket.

Pin It
  • Oprettet den .
Copyright © 2024 Fethullah Gülen Webside. Alle rettigheder reserveret.
fgulen.com er officiel kilde på Fethullah Gülen, den berømte tyrkiske lærde og intellektuelle.