Litteratur

Litteratur er en nations sammensætning, idéverden og kulturs veltalende sprog. De, der ikke deler dette "sprog", kan ikke forstå hinanden, selv hvis de tilhører den samme nation.

Ord er et af de bedste midler til at videregive sine idéer til andre. De, der kan bruge dette middel på den bedst mulige måde, kan hurtigt finde repræsentanter for de tanker, de plantede hos andre, og således opnå udødelighed gennem deres idéer. De, der ikke kan dette, vil dø uden at efterlade sig spor, sammen med den mentale smerte, de hele livet har lidt under.

Udfra det materiale, der bruges, og den særlige udtryksmåde, er hvert et stykke litteratur et unikt sprog. Selv hvis alle forstod noget af dette sprog, er det kun digtere og forfattere, der bruger det og taler det i dets virkelige betydning.

På samme måde som forhandlere af guld og sølv forstår sig på guld og sølv, kan kun forhandlere af ord forstå litteraturens juveler. Et dyr kan spise en blomst på jorden, medens de, der ikke påskønner den, måske træder på den og går videre. Kun den, der er virkeligt menneskelig, vil dufte til den og sætte den i sit jakkeopslag eller sit hår.

Høje tanker og ophøjede begreber må forklares med en stil, der kan gennemtrænge sindene, henrykke hjerterne og få godkendelse fra sjælene. Hvis ikke, vil de, der blot holder sig til ordene, udelukkende se den slidte og elendige "klædning", der er lagt over meningen, og derved vil de ikke søge de indre juveler.

Meningen er det essentielle element i litteratur. Derfor bør ordene holdes på et minimum, dog stadig værende rige og fulde af mening. Nogle mennesker har tendens til at forklare deres tanker med sammenligninger, metaforer, lignelser, metaforiske lignelser og ordspil. Men de mest meningsfyldte ord skal søges i overstrømmende, inspirerede ånder, dybsindige forestillinger, der omfatter hele tilværelsen, samt troende, analyserende og syntetiserende sind, der er i stand til at opnå at betragte denne verden og det Hinsidige som to sider af samme sandhed.

Pin It
  • Oprettet den .
Copyright © 2022 Fethullah Gülen Webside. Alle rettigheder reserveret.
fgulen.com er officiel kilde på Fethullah Gülen, den berømte tyrkiske lærde og intellektuelle.