Opdragelse af de Unge

Fremtiden for ethvert individ er nært knyttet til de indtryk og indflydelser, det oplever gennem barndom og ungdom. Hvis børn og unge mennesker vokser op i et klima, hvor entusiasmen bliver stimuleret af højere følelser, vil de få livskraftige sind og udvise god moral og dyder.

Der ofres kun lidt opmærksomhed og vægt på at undervise i de kulturelle værdier, selvom disse er essentielle for undervisning. Når vi får givet dem den betydning, de fortjener, har vi nået et vigtigt mål.

Det er kun muligt at forbedre et samfund ved at opløfte dets unge generationer op til et niveau af menneskelighed, ikke ved at udrydde de slemme. Medmindre der vokser frø frem, der er sat sammen af religion, tradition og historisk bevidsthed, og de breder sig over hele landet, vil nye onde elementer vokse frem for hver af de slemme, der er blevet udryddet.

Litteratur til børn, hvadenten på vers eller prosa, må føre klarhed til ånden, kløgtighed til intellektet og styrke til håbet, således at vi kan opbygge generationer med stærke viljer og fornuftige ideer.

Undervisere, der ikke har stået i lære hos en mester og ikke har modtaget en fyldestgørende uddannelse, er ligesom blinde mennesker, der vil oplyse vejen for andre med lanterner. Et barns uartighed, uopdragenhed og uforskammethed stammer fra den atmosfære, det er vokset op i. Et familieliv, der ikke fungerer, afspejles i stigende grad i barnets sjæl, og derfor i samfundet.

I skolerne burde man betragte god opførsel som ligeså vigtig som andre fag. Hvis ikke det er tilfældet, hvordan kan børnene så vokse op med god karakter? Uddannelse er noget andet end skolelærdom. De fleste mennesker kan blive lærere; men antallet af uddannere er alvorligt begrænset.

Gode manerer er en dyd og påskønnes meget hos enhver, man finder den hos. De, der har gode manerer, er afholdte, også selvom de er uden uddannelse. Samfund, der er berøvet kultur og uddannelse er som rå individer, for man kan hos dem ikke finde nogen loyalitet i venskab, eller konsekvens i fjendskab. De, der stoler på sådanne mennesker, bliver altid skuffede, og de, som er afhængige af dem bliver, før eller senere, ladt alene uden støtte.

Selvom det er grundlæggende, at piger vokser op til at blive fintfølende som blomster og milde og medlevende undervisere for børnene, må man ofre tilstrækkelig opmærksomhed på at gøre dem til urokkelige forsvarere for sandheden. Ellers vil vi få dem omdannet til stakkels, uformående væsener for deres skrøbeligheds og mildheds skyld. Vi må ikke glemme, at hunløver stadig er løver.

Vor menneskelighed er direkte proportional med vore følelsers renhed. Selvom de, der er fulde af dårlige følelser, og hvis sjæle er under egoismens indflydelse, ser ud som mennesker, er det tvivlsomt om de virkelig er menneskelige. Næsten alle kan træne deres kroppe, men få mennesker er i stand til at uddanne deres sind og følelser. De første af dem frembringer stærke kroppe, medens de sidste frembringer åndelige mennesker.

Den første skole for børn, hvis sjæle er så klare som spejle, og ligeså hurtigt opfattende som et kamera, er deres hjem. Deres første undervisere er deres mødre. Derfor er det af afgørende betydning, for en nations eksistens og stabilitet, at mødrene bliver opdraget og uddannet til at blive gode undervisere for deres børn.

Pin It
  • Oprettet den .
Copyright © 2022 Fethullah Gülen Webside. Alle rettigheder reserveret.
fgulen.com er officiel kilde på Fethullah Gülen, den berømte tyrkiske lærde og intellektuelle.