Republik

Republik betyder regering baseret på folkets valg og rådgivning. Den første bog, der lærer om dette princip i sin helhed, er Koranen. At sige, at et republikansk styre, uden onde hensigter, står i modsætning til Koranen, viser mang-lende viden. At støtte republikkens ide, men at nægte at se dens kilde, er ikke andet end ren og skær stædighed.

Profeten (fvmh), gjorde ikke krav på nogen kongetrone; og hans fire umiddelbare politiske efterfølgere fulgte hans eksempel. Der opstod først kongedømme, da folk var vokset væk fra den islamiske ånd, og til sidst blev denne afvigelse et middel til undertrykkelse og despoti.

En ægte republik, baseret på sand frihed og retfærd, er en ophøjet og sikker regeringsform. Men det er også et yderst sart system. Hvis man ikke tager tilstrækkeligt hensyn til dette aspekt, vil ateisme og anarki fremstå og vokse i dets hjerte.

En ægte republik er en form for styre af ophøjede ånder, og er den mest passende til menneskehedens ære. Umodne sjæle og de, der mangler forståelse for vejene til menneskelig fuldkommenhed, betragter den som et fatamorgana, en midlertidig hytte, der ikke yder nogen beskyttelse.

Republikken kan være som en moder eller guvernante for friheden, for den frembringer og opdrager generationer, der elsker friheden. Det er en regering af frihed, dyd og moral, og ikke et styre af "løs" frihed.

Republikken giver et grundlag, der hæver os med ophøjede værdier. Senere lader den os alene tilbage med vore ophøjede moral og vågne samvittighed. Når vi til sidst genkender os selv som mennesker med viljestyrke, tænker vi altid gode og dydige tanker, og følger høje, humane værdier i hjemmet og på arbejdet.

Eftersom vor ånd, der har et medfødt begær efter frihed, forkaster alle former for dominans, reagerer den mod enhver begrænsning, der bliver sat for dens tankefrihed, opførsel og udtryk. Det er derfor, at mens et republikansk styre tillader individuelle vide rettigheder og friheder på den ene side, må det på den anden side uddanne dem til et folk med en ophøjet moral og dyd og sund tænkning og stærk vilje.

Republikken er forpligtiget til at beskytte sine borgeres religiøse tro, følelser og tanker. Hvis dens ledere ikke gør dette, og snarere foragter folk på grund af deres religiøse følelser og tanker, undertrykker deres rettigheder og tilsviner deres gode navne, foragter de i virkeligheden republikken og begår overgreb mod alt, hvad den repræsenterer.

Republikken har brug for mennesker, der fuldt ud identificerer sig med dens principper. Dens regeringsorgan bør være hæderligt og viist, og dens foretagender bør være fair og retfærdige.

Pin It
  • Oprettet den .
Copyright © 2022 Fethullah Gülen Webside. Alle rettigheder reserveret.
fgulen.com er officiel kilde på Fethullah Gülen, den berømte tyrkiske lærde og intellektuelle.