Religion

Siden menneskeheden opstod på Jorden har den fundet sand fred og glæde i religion. Ligesom det er umuligt at tale om moral og dyd, hvor et folk ikke praktiserer sand religion, er det også vanskeligt at forestille sig sand glæde, for moral og dyd opstår af en god, ren samvittighed. Religion er det, der gør éns samvittighed ren og klar, for den er forbindelsen mellem menneskeheden og Gud.

Religion er den bedste skole, en mest velsignet institution, der er grundlagt for at indpode gode moralske kvaliteter i folk. Den er åben for enhver, fra den yngste til den ældste. Kun de, der benytter den, opnår fred, tilfredsstillelse og frihed. I kontrast til dem uden religion, der ikke kan redde sig selv fra at miste alt, inklusive deres sande identitet.

Religion er samlingen af Guddommelige principper, der vejleder menneskene til det, der er godt, ikke ved tvang, men ved at appellere til deres frie vilje. Alle principper, der sikrer vor spirituelle og materielle fremgang, og dermed vor glæde i begge verdener, findes i religion.

Religion betyder at anerkende Gud i Hans fuldkomne og transcendentale Enhed; at tilegne sig åndelig renhed ved at handle på Hans vej; indrette forhold i Hans navn og i henhold til Hans befalinger, og at føle en dyb interesse og kærlighed for hele skabelsen på Hans vegne.

Før eller senere vil de, der ikke anerkender religion, komme til at afsky sådanne ophøjede værdier som kyskhed, patriotisme og kærlighed til menneskeheden.

Amoralitet er en sygdom, der skyldes fraværet af religion, og anarki er et resultat af det samme fravær.

Har ikke ateisterne, der bruger hele livet til at angribe, en pligt til at påvise fordelene, hvis der er nogle, og de gode konsekvenser, hvis nogen, ved ateisme?

Religion og videnskab er to sider af den samme ene sandhed. Religionen leder os til den sande vej, der fører til glæde. Videnskab er, når den bliver forstået og brugt på rette vis, som en fakkel, der forsyner os med et lys til at følge den samme vej.

Alle prisværdige dyders smukke "blomster" vokser i religionens "haver", det samme gælder de mest fremragende "frugter" på skabelsens træ, som Profeter, helgener og dybt indsigtsfulde lærde. Selvom ateisterne med vilje overser dem, vil de, uanset hvor hårdt de end prøver, være ude af stand til at fjerne dem fra menneskenes hjer- ter og bøgernes sider.

Intet i sand religion er i modstrid med sund tankegang, god dømmekraft og viden. Af denne grund kan religion ikke kritiseres udfra et rationelt synspunkt. De, der ikke accepterer religion mangler enten en sund tankegang og fornuft, eller de har en fejlagtig opfattelse af viden og videnskab.

Religion er en uudtømmelig og velsignet kilde, der lægger grunden til sand civilisation. Det er gennem religion, at vi løftes så højt op i ånd og følelser, at vi får kontakt med metafysiske verdener, hvor vi bliver "madet" til fuld mæthed med alle slags skønhed, dyder og godhed.

Dyder bør søges i udøvelsen af religion. Det sker sjældent, at en ateist besidder prisværdige dyder, eller at et religiøst menneske er helt uden.

Mænd og kvinder opnår sand menneskelighed gennem religion, hvilket adskiller dem fra dyrene. For ateister er der ingen forskel på mennesker og dyr.

Religion er den vej, Gud har etableret; medens ateisme er Satans vej. Det er derfor, kampen mellem religion og ateisme har eksisteret siden Adams tid, og vil fortsætte indtil den Sidste Dag.

Pin It
  • Oprettet den .
Copyright © 2022 Fethullah Gülen Webside. Alle rettigheder reserveret.
fgulen.com er officiel kilde på Fethullah Gülen, den berømte tyrkiske lærde og intellektuelle.