Samvittighed

Samvittigheden, som har en central stilling i en persons væsen og følelse af, at han eller hun er et menneske, er en åndelig mekanisme, der har vilje, følelse og opfattelses-evne, og altid er åben mod evigheden.

Den vilje, følelse, sind og hjerte, som er åndens "sanser" eller opfattelsesorganer, er også de vigtigste bevæggrunde i samvittigheden, gennem hvilken en person kan opnå menneskelig fuldkommenhed i denne verden, og evig salighed og visionen af den Almægtige i den næste.

Samvittigheden er et rent, klart spejl overfor Guds eksistens, og er uden lige i at genkende Ham og at gøre Ham kendt for andre, forudsat at den har øjne, der ser med indsigt.

Eftersom den kollektive samvittighed tjener som en

ufejlbarlig dommer, der river os ud af vildfarelserne, burde enhver underkaste sig dens afgørelser og bekræfte den som en opmand i sine tvistigheder.

Pligt er det, som Gud befaler, og som Profeterne udfører og formidler til andre. Alle må acceptere den og sætte sig selv for at udføre den. Gud, Sandheden, er den Fuldkomne Dommer, og samvittigheden er det reneste spejl mod Ham. Det afspejler det, det afspejler, med sådan en klarhed og kraft, at kun frygten for ikke at kunne leve op til dets sandhed kan formørke det, og selv det sker yderst sjældent.

Jo mere intellektuelt og spirituelt disciplineret man er, des mere sammenhængende og harmoniske bliver ens tanker og handlinger. Jo mere man er åben overfor rigerne bag ens samvittighed, des mere Guddommeligt inspireret og vejledt bliver ens opførsel.

Eftersom samvittighed er åndens følelser og opfattelseorganer, har man altid anset den for at være åben mod verdnerne hinsides, der ikke begrænses af rummet, at have sunde kendemærker og at have englenes renhed.

Der findes mange dommere, og næsten alle af dem afsiger kendelser, der er baseret på de samme kilder, og alligevel kan deres afgørelser være forskellige. Men samvittigheden er en dommer med et sådant gennemtrængende indblik, at den kan udstede kendelser, der er bygget på sandhederne, og dens afgørelser vil ikke bedrage nogen.

Kollektiv samvittighed betyder opfattelsen, skelneevnen og indsigten hos det store flertal af menneskene, og tager derfor sjældent fejl, især hvis dens viden er bestyrket af en Guddommeligt inspireret kilde.

Pin It
  • Oprettet den .
Copyright © 2023 Fethullah Gülen Webside. Alle rettigheder reserveret.
fgulen.com er officiel kilde på Fethullah Gülen, den berømte tyrkiske lærde og intellektuelle.