Ungdom

De, der ønsker at forudsige en nations fremtid, kan gøre dette nøjagtigt ved at analysere den uddannelse og opdragelse, der gives til dens ungdom.

Begær ligner søde sager, og dyder ligner mad, der er en smule salt eller sur. Når de unge mennesker får friheden til at vælge selv, hvad vil de så være tilbøjelige til at vælge? Men uden hensyn til dette, er det imidlertid vores pligt, at opdrage dem til at blive dydens venner og fjender af usømmelighed og amoral.

Indtil vi hjælper vore unge mennesker gennem uddannelse, er de deres omgivelsers fanger. De driver rundt uden mål, bevæget af deres intense lidenskaber og langt borte fra viden og fornuft. De kan kun blive sande, tapre unge repræsentanter for den nationale tanke og følelse, hvis deres uddannelse forener dem med deres fortid og på intelligent vis forbereder dem på fremtiden.

Tænk på samfundet som en krystalbeholder, og dets unge mennesker som en klar væske, der hældes i den. Bemærk, at væsken antager beholderens farve og form. Ondsindede fortalere for ensretning, fortæller de unge, at de skal adlyde dem og ikke sandheden. Stiller den slags mennesker aldrig sig selv spørgsmål? Skulle de ikke også adlyde sandheden?

En nations fremgang eller nedgang afhænger af den ånd og bevidsthed, opdragelse og uddannelse, der gives dens unge mennesker. Nationer, der har opdraget deres unge mennesker ordentligt, er altid rede til fremgang, mens de, der ikke har gjort det, oplever, at det er umuligt at tage bare et enkelt skridt fremad.

Unge mennesker er skud af styrke, magt og intelligens. Hvis de trænes og uddannes på rette vis, kan de blive til "helte", der overkommer forhindringer og opnå et sind, der lover oplysning til hjerterne og orden til verdenen.

Pin It
  • Oprettet den .
Copyright © 2022 Fethullah Gülen Webside. Alle rettigheder reserveret.
fgulen.com er officiel kilde på Fethullah Gülen, den berømte tyrkiske lærde og intellektuelle.