გულმოწყალება და მედია

მედია ბოლო წლებში კაცობრიობის მგრძნობელობის, ცუდისა თუ კარგი მხარეების საუკეთესო გამომხატველია. ამ მხრივ სრულიად ბუნებრივად შეიძლება მივიღოთ ის ფაქტი, რომ მას თავისი შეცდომებიც ექნება. მართლაც არის მათ შორის ჯგუფი, რომელიც წლობის განმავლობაში ყოველ მხრივ ჩვენი ქვეყნის განვითარებისათვის ძალისხმევას არ იშურებენ და საზოგადოების სასარგებლოდ სხვადასხვა ინსტიტუტებს ქმნიდნენ, ამ ადამიანთა ღირსებებსა და დამსახურებებს ვერ იტანდნენ და მათი წარმატების დასაჩრდილავად ყველაფერს აკეთებდნენ და უფრო მეტიც ამ ღირსებებს მთელი ძალებით ებრძოდნენ. საყოველთაოდაა ცნობილი ის დიდი ძალისხმევა და ადამიანური ფასეულობებისათვის გარკვეული საზომების მინიჭება რომელიც განსვენებული პრეზიდენტის თურგუთ ოზალის მიერ დემოკრატიული უფლებების და თავისუფლებების დაცვასთან დაკავშირებით იყო გატარებული. სამწუხაროდ, ამგვარმა ინციდენტმა ვერ ჰპოვა გაგრძელება. საქმე კი ის გახლავთ, რომ ეს საკითხი უფრო დიდ და ხანგრძლივ ძალისხმევას ითხოვდა. ვინაიდან შეუძლებელია, რომ ადამიანი თავისი პიროვნებით 100%-ით შეიცვალოს ამგვარი რამ ადამიანის ბუნებასაც კი ეწინააღმდეგება. ამის გამო ძალიან ძნელი უნდა იყოს მოსახლეობისათვის წლების განმავლობაში სისხლში გამჯდარი გაგებისა და რაიმე ჩვევის ერთბაშად ამოძირკვა. ამრიგად, თვისებების რომელიც არა მხოლოდ თითოეულ ადამიანს, მთელს საზოგადოებას თუ არა მის გარკვეულ ნაწილს მაინც ახასიათებს, ის მცდარი Dშეხედულებები, მედია რომელიც საზოგადოების გრძნობებითა და აზრებით იკვებება, უძლური რწმენით უარყოფითად მაინც არ შეიძლება იქნეს შეფასებული.

როგორც ზემოთ მოგახსენეთ, პირადად მე მედიას მომავალის თვალით ვუყურებ. ვინაიდან მათაც იციან, რომ ჩვენს დედამიწაზე, რომელიც გლობალიზაციის შედეგად სწრაფად მცირდება და სოფელს ემსგავსება, ვის როგორი თვალსაზრისიც არ უნდა ჰქონდეს იძულებულნი არიან ერთად იცხოვრონ. უფრო მეტიც, მათ კარგად აქვთ გააზრებული ის ჭეშმარიტებაც, რომ ეს პრობლემა რამდენიმე წლის შემდეგ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საკითხად იქცევა. აღნიშნულის გამო, უფრო მეტი შემწყნარებლობითა და დიალოგის წარმოების გზით ეს პროცესი უნდა დავაჩქაროდ და როგორც ერი და როგორც ერთიანი სახელმწიფო აუციელბლად უნდა მოვემზადოთ მომავალი სამყაროსათვის.

მეორეს მხრივ, დიალოგისა და გულმოწყალებით როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ მსოფლიოში მეტი სიმშვიდე უნდა სუფევდეს გვაქვს იმისა, რომ ჩვენი ქვეყნის დინამიურ განვითარებისათვის საჭირო ძალა გააჩნია. იოტ. გლობალიზაციის პროცესი მოვლენათა ისეთ განვითარებას როგორიცაა საბჭოთა კავშირის დაშლა და ევროპასთან ინტეგრაცია მსოფლიოს ვერაფერს დააკლებს. ვინაიდან სრული რწმენა ისოდენა ეჭვიც არა გვაქვს იმისა, რომ ყურანის მიერ მონიჭებული ზეციური მადლის მეშვეობით ადამიანს ყოველგვარი პრობლემის გადაჭრა ძალუძს. ამიტომაც თუ ვინმეს რისიმე უნდა ეშიოდეს, ეს ის პირები არიან რომელნიც ყურანის მაცოცხლებელი გარემოსაგან იზოლირებულად ცხოვრობენ. ამგვარები იმის გამო, რომ მათ ხელთ არსებული სისტემა ვერ აკმაყოფილებს მათ მოთხოვნებს ალტერნატიული მოსაზრებების ძებნას იწყებენ `ეს ძიება თუ ადამიანს მუსლიმობამდე მიიყვანს როგორი იქნება ჩვენი მდგომარეობა, გამოსწორდება?~ ადამიანებსაც ეშინიათ საკუთარი თავის, ისიც შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ ჭირვეულობებს მიღმა ეს მოსაზრებები დგას. სწორედაც, რომ მედიას ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებებისადმი პატივისცემის, საზოგადოების ერთი ნაწილის მეორესთან შეტაკების თავიდან აცილების, გულმოწყალებისა და მშვიდობის დამყარებაში, გულმოწყალებისა და დიალოგის წარმოების გააქტიურება და ყველა დემოკრატიული მოვლენისადმი მხარდაჭერის საკითხში უაღრესად დიდი როლი ეკისრება და მე ღრმად მწამს იმისა, რომ უახლოეს მომავალში მედია თავის მისიას პირნათლად შეასრულებს.

Pin It
  • შეიქმნა - ზე.
საავტორო უფლება © 2023 ფეთჰულლაჰ გიულენი ვებ საიტის. ყველა უფლება დაცულია.
fgulen.com არის შეიცავს წყაროს Fethullah Gülen, ცნობილი თურქი მეცნიერის და ინტელექტუალური.