A szunna a hadíszokban

Mohammed Próféta (s.a.w.) útja a Mindenható Allah útja. Mivel Mohammed Próféta (s.a.w.) útja a szunna, akik a szunnát utasítják el, azok Allah útját utasítják el. Ahogy Mohammed Próféta (s.a.w.) mondta: „Aki nekem engedelmeskedik, az Allahnak engedelmeskedik, Aki nekem nem engedelmeskedik, az Allahnak nem engedelmeskedik”[i]. Az engedetlenség fizetsége pedig a Pokol lesz: „Az én népemből mindenki be fog lépni a Paradicsomba, kivéve az, aki elutasítja.” „Ki utasítja azt el, Allah Küldötte?” – kérdezték a Társai. Azt felelte: „Aki engedelmeskedik nekem, az a Paradicsomba fog lépni. Aki nem engedelmeskedik nekem, az elutasította”[ii].

A szunna összeköt minden múlt, jelen és jövőbéli muszlimot. Lehetővé teszi, hogy fenntartsák egységüket, és közösséget alkossanak. Ezzel kapcsolatban Mohammed Próféta (s.a.w.) azt mondta: „Azok közületek, akik túlélnek engem, sok ellentmondást fognak látni. Rátok hagyom a feladatot, hogy a hagyományaimat kövessétek, és kövessétek az igaz vezetést kapott kalifák hagyományait, akik az igazságra vezetnek benneteket. Ragaszkodjatok ehhez, ha akár a fogatokkal is kell szorítnotok.”[iii]

A szunna követése, egyéni és közösségi szinten is, kritikus fontosságúvá válik, mikor az Iszlámot megtámadják, és a muszlimok elveszítik vezető szerepüket. Mohammed Próféta (s.a.w.) azt mondta: „Abban az időben, mikor a muszlimok közössége nem ragaszkodik már az Iszlámhoz, és szétesik, aki a szunnához tartja magát, a mártírok jutalmát fogja kapni”[iv]. Ennek tudatában azoktól, akik a szunnát kritizálják, azt kell kérdeznünk, amit a Korán kérdez a hitetlenektől: „Hová tartotok?”

[i] Bukhari, „Ahkam,” 1; Ibn Maja, „Muqaddima,” 1.
[ii] Bukhari, „I’tisam,” 2; Ibn Hanbal, 2:361.
[iii] Abu Dawud, „Sunna,” 5; Tirimidhi, „Ilm,” 16; Ibn Maja, „Muqaddima,” 6.
[iv] Abu Nu’aym, Hilya’, 8:200; Daylami, Musnad al-Firdaws, 4:198.

Pin It
  • Készítés ideje: