„Az ember azzal van, akit szeret.”

E hadísz szerint, ha az ember Mohammed Prófétát (s.a.w.) szereti, akkor az ő útján lesz és azok, akik az ő útján vannak, azok vele lesznek a Túlvilágon. Hogy felkészítse családját és Társait erre az együttlétre, a Küldött (s.a.w.) szerette és magához ölelte őket és hatékonyan használta fel ezt a szeretetet.

Imám Bukhari és Imám Muszlim egy másik példával is szolgálnak nevelési rendszeréről. Ali (r.a.) beszélte el: „Nem volt szolga a mi házunkban. Egy házban éltünk, amelyben csak egy kis szoba volt. Fatima ott gyújtott tüzet és megpróbált főzni. Gyakran perzselte meg ruháját miközben a tüzet fújta, hogy ki ne aludjon. Mi több, ő sütötte kenyerünket és vizet hordott. Keze a malomkő forgatásától, háta pedig a vízhordástól, bőrkeményedésekkel volt tele. Ezalatt néhány hadifoglyot hoztak Medinába. A Küldött azoknak adta őket, akik kérték. Azt javasoltam Fatimának, hogy kérjen egy szolgát apjától. És ő megtette.”

Fatima (r.a.) így folytatja: „Elmentem apámhoz, de nem volt otthon. Aisa azt mondta, elmondja neki, amikor megjön, így hazatértem. Amint lefeküdtem, a Küldött (s.a.w.) bejött a szobába. Fel akartunk kelni, de nem engedte és közénk ült. Testemen éreztem lábának hidegségét. Megkérdezte mit akartam, és én elmagyaráztam neki a helyzetet. A Küldött (s.a.w.) lenyűgöző hangon mondta. „Ó Fatima! Féld az Allahot és légy tökéletes a kötelességeidben, amiket Neki teszel. Mondok neked valamit. Amikor ágyba mégy, mondd harmincháromszor, hogy a subhan Allah (Minden dicsőség Allahnak), és al-hamdu li-Allah (hála Allahnak) Allahu Akbar (Allah a legnagyobb). Ez jobb lesz neked, mint egy szolgálólány.”[i]

Amit valójában mondani akart beszélgetésével, az a következő volt: „Arcodat a túlvilági birodalom felé fordítom. Két útja van számodra annak, hogy elérd őket és együtt legyél ott velem: tökéletes szolgaként teljesítve a feladatokat Uradnak, és teljesítve férjednek is a kötelességeidet. Ha egy szolgálólány átvállalja a te felelősségedet, ez tökéletlenné tehet téged. Két szárny kell ahhoz, hogy magasabb szintre repülhess. Hogyan lehet egy férfi vagy egy nő Allah tökéletes szolgája? Hogyan lehet egy személy tökéletes emberi lény, és hogyan teljesítheti minden kötelességét? A te feladatod, hogy megtaláld ezekre a választ. Először is légy Allah tökéletes szolgája. Aztán légy tökéletes emberi lény azáltal, hogy teljesíted feladataidat Ali iránt, aki nagyszerű ember, az őse Allah minden barátjának, akik a te családodból fognak származni. Ha így teszel, velem leszel a Paradicsomban, ahol minden tökéletes dolog és tökéletes ember találkozik.”

Kénytelen vagyok elkalandozni, hogy megemlítsek egy tényt Aliról. A Küldött (s.a.w.) habozás nélkül nekiadta a lányát, mert megérdemelte, hogy ilyen feleséget kapjon, és a Próféta (s.a.w.) veje legyen. Ő Allah barátainak királya, és ebben a jellemben teremtetett: A Küldött (s.a.w.) azt mondta neki: „Ó Ali! Minden más prófétának megvoltak a saját leszármazottai. Az enyémek azonban tőled fognak származni.”[ii]

Ali a Próféta (s.a.w.) családjának, nevezetesen unokáinak és későbbi leszármazottainak atyja. Ezért Alinak engedelmeskedni annyit tesz, mint a Küldöttnek (s.a.w.) engedelmeskedni és a Küldöttnek (s.a.w.) engedelmeskedni annyit tesz, mint Allahnak engedelmeskedni. Valamint azok, akik szeretik Alit, szeretniük kell a Prófétát (s.a.w.) is, és követni az ő Szunnáját.

[i] Bukhari, „Fada’il al-Ashab,” 9; Muslim, „Dhikr,” 80,81.
[ii] Bediüzzaman Said Nursi, Lemalar, 4. „Lema.”

Pin It
  • Készítés ideje: