Bölcsességgel és kedvességgel hívták az embereket

A próféták tulajdonságai közé tartozik az is, hogy bölcsességgel és szép beszéddel hívták az embereket Allah útjára. Soha nem folyamodtak győzködéshez vagy demagógiához, hanem mindig bölcsen beszéltek és cselekedtek. A Mindenható Allah azt parancsolta utolsó és legnagyobb Küldöttének: „Hívj Urad útjára bölcsességgel és szép beszéddel, és ne szállj velük vitába, csak abban, ami a legjobb” (Korán, 16:125).

Az emberek nemcsak szívből és észből állnak. Bonyolult lények vagyunk, számtalan képességgel, mint például az elme, az intellektus, a szív, a lélek. Minden képességünket, még a legbelsőbbet is ki kell elégíteni. A próféták pedig megszólították valamennyit.

Akiket a próféták tanítottak, azok elérték a bizonyosságot. Másképp látták a dolgokat, mint azok, akik csak korlátozott külső látással, belső látással pedig egyáltalán nem rendelkeztek. Az igazságban való bizonyosságuk megingathatatlan volt, és az isteni kinyilatkoztatás folyamatosan táplálta őket. A beszédet a tettekkel elegyítették, a tudást a gyakorlattal, a tettet a gondolkodással. Ali ibn Abu Talib (r.a.) azt mondta: „Ha lehullana a Láthatatlant borító fátyol, akkor sem lehetnék bizonyosabb”[i]. Nem volt már a bizonyosságnak további foka, amit ők elérhettek volna.

A Korán pontosan leírja azt a nevelést, amit a próféták adtak tanítványaiknak, vagyis a próféták feladatát:

„Elküldtünk közétek egy közületek való Küldöttet, aki a jeleinket olvassa nektek, és megtisztít benneteket, megtanítja nektek a Könyvet és a bölcsességet, és meg tanítja nektek azt, amit nem tudtatok.” (Korán, 2:151)

[i] ’Ali al-Qari, Al-Asrar al-Marfu’a, 286.

Pin It
  • Készítés ideje: