Tökéletes őszinteség

A próféták másik elidegeníthetetlen tulajdonsága a tökéletes őszinteség, amit ebben a szövegkörnyezetben inkább őszinte szándéknak kell értenünk, vagyis ők mindent kizárólag a Mindenható Allah megelégedéséért tettek. Nekünk is az parancsoltatott, hogy ilyen őszinte, kizárólagos szándékkal szolgáljuk Őt: „Csak az parancsoltatott nekik, hogy szolgálják Allahot, őszintén Neki szenteljék a vallást, tiszta hitű emberekként, és tartsák meg az imát, és adják meg a zakátot” (Korán, 98:5). A Mindenható Allah az őszinteséget a próféták egyik legfontosabb tulajdonságaként említi: És említsd meg a Könyvben Mózest, őszinte hitű volt, és küldött, és próféta” (Korán, 19:51).

Azért szolgáljuk a Mindenható Allahot, mert a szolgái vagyunk, és Ő ezt parancsolta nekünk. Ha engedelmeskedünk neki, azzal elnyerhetjük az Ő megelégedését, és a jutalmát a Túlvilágon. Said Nursi, a XX. századi nagy török gondolkodó, azt mondta: „Amit teszel, azt csak Allah megelégedéséért tedd, kezdj Allah megelégedéséért, dolgozz Allah megelégedéséért, és cselekedd azt, amivel kiérdemelheted Allah megelégedését.”[i]

Mohammed Próféta (s.a.w.) olyan őszinte hittel szolgálta a Mindenható Allahot, hogy az emberek azt mondták: „Senki nem maradhat ugyanolyan alázatos, mint pályája kezdetén volt, ha eléri pályája csúcsát. Mohammed volt az egyetlen kivétel ez alól”. Olyan emelkedett és magasztos egyéniség volt, hogy még mindig felállunk az iránta érzett tiszteletből, pedig ő figyelmeztette a társait: „Ha bejövök közétek, ne álljatok fel, ahogy a perzsák teszik”[ii].

Bármennyire is tisztelték a társai, ő csak Allah szegény szolgájának tartotta magát. Azon a napon, amikor Mekkát meghódította, ugyanaz az ember volt, aki oly alázatosan kezdte küldetését. Küldetése kezdetén együtt ült és evett a szegényekkel és rabszolgákkal. Amikor győzedelmesen bevonult Mekkába, egy öszvéren ült, és olyan mélyen lehajtotta fejét, hogy homloka a nyereghez ért. Leborult Allah előtt, és Nála keresett menedéket attól, hogy zsarnok, büszke uralkodóvá váljon.

Mohammed Prófétát (s.a.w.) egyetlen szándék vezette: elnyerni a Mindenható Allah megelégedését, és tökéletes őszinteséggel szolgálni őt. Tökéletes jósággal és őszinteséggel szolgálta Urát, ahogy ő maga is mondta egy hagyományban: „A tökéletes jóság vagy erényesség azt jelenti, hogy úgy szolgálod Allahot, mintha látnád Őt, és ha te nem is látod, Ő bizonnyal lát téged”.[iii]

[i] Bediuzzaman Said Nursi, The Words, „The First Word,” 5.
[ii] Abu Dawud, „Adab,” 152; Ibn Hanbal, 5:253.
[iii] Bukhari, „Iman,” 47; Muslim,, „Iman,” 5:7.

Pin It
  • Készítés ideje: