Megbízhatóak, és nem kérnek fizetséget

A próféták teljes mértékben megbízhatók, és soha nem kértek fizetséget az emberiségnek tett szolgálataikért. Ez egy nagyon fontos jellemzőjük, amelyet a Korán ötször is említ a 26. szúrában. Minden próféta ugyanazt mondta: „Megbízható küldött vagyok hozzátok, szolgáljátok hát Allahot, és kövessetek engem. Nem kérek tőletek fizetséget. Az én fizetségem a Világok Uránál van” (Korán, 26:107-109, 125_127, 143-145, 162-164, 178-180).

Mohammed Próféta (s.a.w.) saját népe körében híres volt megbízhatóságáról, már a prófétasága előtt is al-Amin, vagyis a Megbízható néven emlegették. Akárcsak az elődei, ő sem kért fizetséget azért, hogy Allahhoz hívta az embereket.

A prófétákat soha nem érdekelte az anyagi haszon, az elismerés, sőt, még a Paradicsom sem – ők egyedül Allah megelégedéséért munkálkodtak, és hogy láthassák, amint az emberiség elfogadja az igazságra való vezetést. Mohammed Próféta (s.a.w.) ebben a tekintetben is az élen járt. Ahogy az emberiség javáért törte magát ezen a világon, úgy fog tenni a Feltámadás Napján is. Ott, amikor majd mindenki csak saját magával fog törődni, ő leborul a Legmagasztosabb Allah előtt, a muszlimokért könyörög, és közbenjár másokért.[i]

Akik az Iszlám örök értékeit akarják terjeszteni, azoknak ezt a példát kell követniük. Az az üzenet, amely nem őszinte szándékból fakad, bármilyen szépen előadott is, semmilyen hatással nem lesz az emberekre. A Korán gyakran hangsúlyozza ezt a pontot: „Kövessétek azokat, akik nem kérnek tőletek fizetségek, akik vezetést kaptak” (Korán, 36:21).

Imam Busziri gyönyörű szavakkal fejezi ki Mohammed Próféta (s.a.w.) emberszeretetét, türelmét és tiszta szándékát: „Aranyhegyek akartak a két oldalára gyűlni, de ő visszautasította őket”. Allah Küldötte (s.a.w.) egyszer azt mondta: „Van olyan nap, mikor éhes vagyok, hogy türelemmel viselhessem, és van olyan nap, amikor jóllakom, és hálát adok Uramnak, így megkapom a türelem és a hála jutalmát is.”.

Aisa (r.a.) elbeszélte, hogy néha négy egymás után következő napon sem tudtak semmit főzni Mohammed Próféta (s.a.w.) otthonában[ii]. Abu Huraira (r.a.) pedig azt beszélte el: „Egyszer bementem Mohammed Próféta (s.a.w.) lakrészébe. Láttam, hogy ülve és nyögdécselve imádkozik. Megkérdeztem, hogy beteg-e. Azt mondta, hogy annyira éhes, hogy nem tud megállni a lábán. Keservesen zokogni kezdtem, de ő azt mondta: „Ne sírj, mert aki elviseli az éhséget ezen a világon, az biztonságban lesz Allah büntetésétől a következőn”[iii].

Egy napon Mohammed Próféta (s.a.w.) azt mondta Gábriel angyalnak: „Bizony, eltelt már jó néhány nap, mióta valaki tüzet rakott Mohammed családjának házában, hogy ételt főzzön”. Ekkor megjelent egy angyal, és azt mondta: „Ó, Allah Küldötte, Urunk üdvözletét küldi, és azt kérdezteti, hogy mi szeretnél lenni inkább: király-próféta, vagy szolga-próféta?” Mohammed Próféta (s.a.w.) Gábrielhez fordult, aki az alázatot tanácsolta neki. Mohammed Próféta (s.a.w.) felemelte a hangját és így felelt: „Azt választom, hogy szolga-próféta legyek, aki egy nap éhesen dicséri Allahot, más nap pedig jóllakik, és hálát ad Neki”[iv].

Allah Küldötte gyakorta evett együtt a szolgákkal és rabszolgákkal. Egyszer egy asszony látta, ahogy esznek, és megjegyezte: „Úgy eszik, mint egy rabszolga”. Mohammed Próféta (s.a.w.) azt felelte :”Lehet-e jobb szolga nálam? Én Allah szolgája vagyok”[v].

Allah Küldötte (s.a.w.) Allah szolgája, a vezetőnk és az egész teremtés vezetője, ahogy Galip Dede megfogalmazta:

Magasztos herceg, a Küldöttek hercege, ó, vezetőm,
Segítség végtelen forrása a tehetetlennek, ó, vezetőm,
Allah megtisztelt azzal, hogy a nevedre esküszik, ó, vezetőm,
Allah szemében te vagy a legnagyobb, ó, vezetőm,
Te vagy az, akit Allah szeret és dicsér, ó, vezetőm,
Te vagy a fejedelmünk, akit Allah küldött, ó, vezetőm!

[i] Bukhari, „Tawhid,” 36; Muslim „Iman,” 326.
[ii] Bukhari, „Riqaq,” 17; Muslim „Zuhd,” 28.
[iii] Muttaqi al-Hindi, Kanz al-’Ummal, 7:199.
[iv] Ibn Hanbal, 2:231; Haythami, Majma’al-Zawa’id, 9:18-19.
[v] Haythami, 9:21.

Pin It
  • Készítés ideje: