További megjegyzések a szunna fontosságáról

A Korán azt mondja:

„És nem lehet egy hívő férfinak és hívő nőnek választása valamely dologban, ha Allah és a Küldötte döntött abban. Aki nem engedelmeskedik Allahnak és a Küldöttének, az nyilvánvaló tévelygésben van.” (Korán, 33:36)

„…akik hisznek a jeleinkben, akik követik a Küldöttet, az írástudatlan prófétát, akiről írva van a náluk lévő Tórában és az Evangéliumban, aki megparancsolja nekik, ami helyénvaló, és megtiltja nekik, ami elvetendő, aki megengedi nekik a jó dolgokat, és tilalmasnak nyilvánítja nekik a tisztátalanokat, és aki leveszi róluk a súlyos terhet és a bilincseket, amelyek rajtuk voltak. Akik tehát hisznek benne, támogatják és segítik őt, és követik a Fényt, ami leküldetett vele - azok boldogulnak.” (Korán, 7:156-157)

Továbbá a hadíszok azt is mondják:

  • A legjobb szó Allah Könyve, a legjobb követendő út Mohammed Próféta (s.a.w.) útja. A legrosszabb ügy az alaptalan újítások bevezetése az Iszlámba. Minden újítás tévelygés.
  • „Az én népemből mindenki be fog lépni a Paradicsomba, kivéve az, aki elutasítja.” „Ki utasítja azt el, Allah Küldötte?” – kérdezték a Társai. Azt felelte: „Aki engedelmeskedik nekem, az a Paradicsomba fog lépni. Aki nem engedelmeskedik nekem, az elutasította.”
  • „Én és ti olyanok vagyunk, mint az, aki tüzet gyújtott az éjszaka sötétjében, és a lepkék és rovarok megindultak a tűz felé, és csapatostul zuhantak bele, a tűz meggyújtója pedig próbálta megállítani őket. Olyan vagyok én, mint ez az ember, a derekatokat megragadva próbállak visszatartani benneteket a Pokol tüzétől, de egyre-másra kicsúsztok a szorításomból.”
  • Nehogy előforduljon, hogy közületek bárkit karszékben ülve találok, és ha olyasmiről beszélnek nekik, amit én tiltottam vagy parancsoltam meg, azt mondják: „Mi erről nem tudunk. Ezért csak azt követjük, amit Allah Könyvében találunk.”
  • Vigyázzatok! Bizony, megadatott nekem a Könyv, és vele együtt az, ami hozzá hasonló.
  • Azok közületek, akik túlélnek engem, sok ellentmondást fognak látni. Rátok hagyom a feladatot, hogy a hagyományaimat kövessétek, és kövessétek az igaz vezetést kapott kalifák hagyományait, akik az igazságra vezetnek benneteket. Ragaszkodjatok ehhez, ha akár a fogatokkal is kell szorítnotok. Óvakodjatok az újonnan bevezetett dolgoktól a vallásban. Mert minden újonnan bevezetett dolog újítás, és minden újítás tévelygés.
  • Két dolgot hagytam hátra nektek, ha azokat követitek, nem mehettek tévútra: a Korán és a szunna.
Pin It
  • Készítés ideje: