Surah al-Baqarah [2]: 31

وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا
“Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya,” (QS al-Baqarah [2]: 31).

Sebenarnya ucapan tersebut bukan hanya ditujukan kepada Adam as. semata, tetapi kepada semua manusia dari yang pertama hingga yang paling akhir. Apapun yang diajarkan kepada Adam as. pada waktu itu hanyalah ilmu yang terbatas. Sebagaimana pengetahuan malaikat tentang manusia sebagai makhluk yang suka berbuat kerusakan di muka bumi dan hanya suka menumpahkan darah sesamanya. Akan tetapi, ada kemungkinan apa yang diajarkan kepada Adam as. secara keseluruhan yang dibutuhkan oleh Adam as dan anak cucunya sepanjang masa, seperti wahyu yang diberikan pada para nabi. Demikian pula, ada kemungkinan pengetahuan yang diajarkan kepada Adam as. hanyalah pengetahuan yang dibutuhkan oleh Adam as., tetapi wahyu yang diturunkan kepada para nabi secara cepat dan besar adalah untuk memimpin mereka mengetahui semua nama-nama.

Lebih dari itu apakah tujuan Allah mengajari Adam as. segala nama melalui berbagai bahasa ataukah satu bahasa? Atau apakah Allah mengajari hubungan antara yang ada secara lahiriyah dengan yang ada secara rahasia, baik itu yang bersifat ilmu tentang alam malakut atau ilmu tentang nama-nama para malaikat atau nama-nama anak cucu manusia beserta kepandaian dan tujuan akhir mereka? Pokoknya, apa saja yang diajarkan Allah kepada Adam as., kita tidak mengerti secara keseluruhan.

Pin It
  • Dibuat oleh
Hak Cipta © 2020 Fethullah Gülen Situs Web. Seluruh isi materi yang ada dalam website ini sepenuhnya dilindungi undang-undang.
fgulen.com adalah website resmi Fethullah Gülen Hojaefendi.