Акыйкаттык жана адилеттүүлүк

Адилеттүүлүк – эң кубаттуу (көрүнгөн) аскер кошуунунан да күчтүү.

* * *

Акыйкаттык суурулган кылыч болсо да, ага моюнуңду тосуп берүүдөн кайра тартпа!..

* * *

Акыйкат өз жарчысын жана ага кулак төшөгөндөрдү, жүзөгө ашырган адам менен ага көңүл бурганды тапканда желектей желбирейт.

* * *

Адилеттүүлүк бардык жерде өтүмдүү байлык сыяктуу.

* * *

Адилеттүүлүк Аллага жакын болуу жолу. Бирок, негедир адамдардын көпчүлүгү андан узак турушат.

* * *

Исламдын чеби – акыйкаттык, эшиги – адилеттүүлүк, ичи – бакыт ордосу.

* * *

Адилеттүүлүк өкүм сүргөн эски үйлөр – хан сарайлардан да баалуу. Зордук-зомбулук, зулумдук бийлеп турган сарайлар - урандыдан да жаман.

* * *

Акырет тууралуу ишеним, ыймандын бекем болушу - акыйкаттыкты жана адилеттүүлүктү жактоо сезиминин күчтүү болушу.

* * *

Акыйкаттыка каршы күрөшкөн адам эртеби-кечпи, жеңилүүгө учурайт.

* * *

Башкаларга зордук-зомбулук көрсөтүп, эзип жатканда, сени да эзе турган күч бар экендигин эсиңден чыгарба!

Pin It
  • Created on .
Copyright © 2021 Фетхуллах Гүлен Интернет Баракчасы. Бардык укуктар сакталган.
fgulen.com түрк ойчул-даанышманы Фетхуллах Гүлендин расмий интернет баракчасы болуп саналат.