De mens in de spiraal van de gedachten

De mens wordt gevormd door gedachte, geest en karakter. Dit gebeurt in overeenstemming met de visies van de dingen en de eigen leef wereld die hij/zij heeft verworven na jaren van denken en beschouwingen.

Gedachten, intenties en ambities hebben hetzelfde belang in de ontwikkeling van de menselijke mogelijkheden als de aarde, lucht, regenwater en zon die mede invloed hebben in de vorming van de moraliteit van een mens en diens karakter. Gezond verstand en karakter ontwikkelen zich uit zuivere gedachten en intenties.

Gedachten zijn als een zaad, waaruit de boom der persoonlijkheid groeit. Goede manieren zijn de bloemen, vreugde en verdriet zijn als de vruchten op deze boom. Wie naar de heldere kant der wereld kijkt denkt aan goede dingen en kweekt zo in de ziel de deugden en de schoonheden waardoor hij kan leven in de tuinen die in de eigen schoot zijn gevormd. De pessimistische zielen echter, die alles bekritiseren en hun omgeving bekijken doorheen de gaten van hun donkere, duistere wereld, kunnen nooit onderscheiden wat goed en slecht is en zij kunnen evenmin van hun leventje genieten. Zelfs indien ze in het Paradijs zouden worden toegelaten, zouden zij nog steeds het eerbetoon aan de Hel zingen en hun plachten uitspreiden voor de engelen der Hel. Zodoende leven zij steeds in de kuil van spijt en klacht.

De mens, omdat deze de plaatsvervanger der Schepper op aarde is, werd geschapen om over de hele schepping te heersen. Om deze belangrijke opdracht te kunnen uitvoeren heeft hij enorme talenten gekregen. Door systematisch te denken en het verdiepen van het eigen spirituele leven, kan de mens deze mogelijkheden benutten en een schitterend karakter en persoonlijkheid verwerven. Pessimisme en kwade gedachten zullen in tegenstelling hiermee een slecht karakter ontwikkelen.

Als een derde mogelijkheid kan de mens géén karakter ontwikkelen. Als de mogelijkheden niet worden ontwikkeld in overeenstemming met de Geboden van de Schepper, zal de mens wegrotten en niets positiefs aan zijn gemeenschap geven.

De tuinen die een mens in zijn ziel bouwt, doorheen zuivere gedachten en bedoelingen, zullen na verloop van tijd zodanig bloeien dat de hele wereld wordt omspannen en de aroma's van het geluk iedereen zullen bereiken. Slechte gedachten en bedoelingen echter bieden iedereen 'bloed, etter en vuil' aan. In feite draagt de mens in zijn wezen de mogelijkheden om ofwel een 'monster' te zijn of een 'engel'.

In dit gebied van beproeving kan hij oprijzen tot het 'hoogste van de hoge' of vallen tot het 'laagste van het lage'. Daarom is degene die zijn wilskracht gebruikt, betrouwend op God, in overeenstemming met de vereisten der Goddelijke Wil, in staat om de hoogste rang te bereiken, met Gods toestemming en hulp. Degenen die zichzelf onwaardig maken om deze hulp te verkrijgen zullen spijt hebben en huilen over hun treurig einde.

Hoewel het steeds twijfelachtig is welk het aandeel van de mens zelf is, in de eigen daden, zijn alle menselijke plichten en verantwoordelijkheden gebaseerd op deze 'fijne draad'. Door zijn eigen sterkte en rijkdom te zien als een aangeboren machteloosheid en armoede en door daarom te betrouwen op Gods Kracht en Rijkdom en het onderschikken van de menselijke wil van de Goddelijke Wil, kan een mens zichzelf discipline bijbrengen.

De gedachten en de gevoelens richten op verheven idealen om deze voor eeuwigheid te verwerven en zo het eigen karakter en persoonlijkheid op te bouwen. Zonder ontmoedigd te geraken door problemen en tegenslagen die zich kunnen voordoen en zonder te verwaarlozen van steeds opnieuw de heersende omstandigheden te bestuderen, gebruikt hij zijn vrije wil als een sleutel om de valstrikken te ontdekken die voor hem zijn gelegd door zijn materiele en lichamelijke ego. Dit kan hem de weg naar de eeuwigheid versperren.

Hij onderzoekt eveneens voortdurend de eigen inwendige wereld zonder moe te worden en slaagt er tenslotte in om de mysteries van het eigen bestaan te beseffen. Dit staat hem toe om al zijn mogelijkheden te ontwikkelen: de deugden tot en met de schoonheden.

Tenslotte, zoals goud wordt gevonden, nadat tonnen aarde zijn verwijderd en uitgezeefd, en na vele andere processen, zal de mens een ideaal der mensheid worden.

Wie eerlijk probeert om een écht menselijk wezen te worden en hier gedurende het hele leven naar heeft gestreefd, zal op een dag dit ideaal bereiken en de eigen essentie vinden. Wie iets nastreeft, bereikt dit meestal. Een 'deur' wordt geopend voor wie er hardnekkig op blijft kloppen. Dit is een Goddelijke wet, volgens welke kan worden verheven tot de rang van menselijkheid, doorheen zuivere intenties, systematisch denken, onverstoorbare vastbeslotenheid en ononderbroken streven.

De mens is naar de wereld gezonden, uitgerust met de mogelijkheden om dit doel te bereiken. Hulp werd beloofd en steun in de pogingen om 'opwaarts' te bewegen. Wat daarom overblijft als de menselijke plicht is het gebruik van de vrije wil in overeenstemming met de Geboden der Schepper en het bereiken van deze rang door 'opwaartse' bewegingen.

Pin It
  • Aangemaakt op .
Copyright © 2023 Website van Fethullah Gülen. Alle rechten voorbehouden.
fgulen.com is de officiële website van bekende Turkse geleerde en denker Fethullah Gülen.