Wat is Jihad?

Afgeleid van de stam j-h-d betekent jihad zowel 'al zijn kracht gebruiken', als 'zich met al zijn vermogen en kracht naar een doel bewegen en alle tegenslag het hoofd bieden'. Met de komst van de islam heeft jihad een specifiek karakter gekregen: strijden op het pad van God. Dit is de betekenis die vandaag de dag meestal in gedachten komt. Deze strijd vindt op twee terreinen plaats: intern en extern. Intern kan deze strijd beschreven worden als de inspanning die geleverd wordt om de eigen essentie te verwezenlijken; extern als het proces dat iemand anders in staat stelt zijn of haar essentie te verwezenlijken. De eerste is de grotere jihad; de tweede de kleinere. De eerste is gebaseerd op het overwinnen van obstakels die tussen onszelf en onze essentie staan en het verwerven van kennis en uiteindelijk goddelijke kennis, goddelijke liefde en spiritueel geluk door de ziel. De tweede is gebaseerd op het verwijderen van obstakels die tussen mensen en geloof in staan, zodat mensen de vrije keus hebben om een bepaald pad in te slaan.

Soorten Jihad

De kleinere jihad betekent niet dat men uitsluitend op het slagveld moet vechten. In feite heeft de kleinere jihad een zeer brede betekenis en een breed toepassingsgebied. Zo breed dat een woord of stilte, een frons of glimlach, het verlaten van of zich voegen bij een groep – kort gezegd, alles wat in het belang van God gedaan wordt – en het reguleren van liefde en woede op een manier die Hem behaagt, hier soms onder vallen. Op deze manier zijn alle inspanningen die men levert om een samenleving en mensen te hervormen een deel van jihad. Net zo als elke inspanning die men zich voor zijn gezin, verwanten, buren en regio getroost.

Op een bepaalde manier, is de kleinere jihad materieel. De grotere jihad vindt echter aan het spirituele 'front' plaats, aangezien dit onze strijd met onze innerlijke wereld en ons ego (nafs) is. Wanneer beide succesvol verlopen, zal het gewenste evenwicht tot stand komen. Als een van de twee ontbreekt, zal het evenwicht verstoord worden. Gelovigen vinden vrede en vitaliteit in een dergelijk evenwichtige jihad.

Er zijn net zoveel wegen naar God, als er wezens zijn. God leidt degenen die in Zijn belang naar redding streven, over een of meerdere van deze wegen. Hij opent iedere weg naar goedheid en beschermt die tegen de wegen naar het kwaad. Iedereen die Zijn weg vindt, vindt de middenweg. Net zoals deze mensen wat woede, intelligentie en lust betreft de middenweg bewandelen, volgen zij die ook wat jihad en aanbidding betreft.

'Er zijn net zoveel wegen naar God als er wezens zijn'

Met de kleinere jihad vervullen wij op actieve wijze Gods geboden; de grotere jihad verklaart de oorlog aan de destructieve en negatieve emoties van onze ego's en gedachten (zoals wrok, haat, jaloezie, egoïsme, trots, arrogantie en opsmuk), die ons ervan weerhouden perfectie te bereiken. Omdat dit een zeer moeilijke en zware jihad is, wordt deze de grotere jihad genoemd. Zij die in de grotere jihad falen, zullen in de kleinere jihad falen.

'Aisha, de echtgenote van de Profeet vertelt:

Op een nacht vroeg Gods Boodschapper: “'Aisha, mag ik deze nacht bij mijn Heer doorbrengen?' (Hij was verfijnd genoeg om dergelijke toestemming te vragen. Edelmoedigheid en verfijndheid waren belangrijke aspecten van zijn diepgang). Ik antwoordde: 'Boodschapper van God, ik zou graag bij je willen zijn, maar wil nog liever wat jij graag wilt,' De Profeet haalde abdest (rituele reiniging voor het gebed, red.) en begon te bidden tot vroeg in de ochtenduren.”

Dit verhaal toont ons de innerlijke diepte en grotere jihad van de Profeet.

Evenwicht

Jihad is een evenwicht tussen innerlijke en uiterlijke verovering. Het bereiken van spirituele perfectie en anderen helpen hetzelfde te doen, zijn aandachtspunten. Het bereiken van innerlijke perfectie is de grotere jihad; anderen helpen dit te bereiken, is de kleinere jihad. Wanneer men de een van de ander scheidt, is jihad niet langer jihad. Luiheid wordt uit de ene geboren en anarchie uit de andere. Hoe gelukkig zijn zij die net zo hard op zoek zijn naar een weg tot redding voor anderen, als zij dat voor zichzelf doen. En hoe gelukkig zijn degenen die zich herinneren zichzelf te redden, terwijl zij anderen redden!

Pin It
  • Aangemaakt op .
Copyright © 2023 Website van Fethullah Gülen. Alle rechten voorbehouden.
fgulen.com is de officiële website van bekende Turkse geleerde en denker Fethullah Gülen.