• Perły mądrości: Naród
  • Perły mądrości: Republika
  • Perły mądrości: Polityka
  • Perły mądrości: Tolerancja
  • Perły mądrości: Miłość
  • Perły mądrości: Wolność
  • Hocaefendi Fethullah Gülen napisał na łamach gazety Le Monde

Nowe w serwisie

SŁOWNIK POJĘĆ

Mar 07, 2018 135 Muhammed Cetin
dominujące interesy : interesy elitarystyczno-sekularnej grupy, która dzierży władzę w Turcji, nie zawsze z poziomu politycznego. elitaryści : ci,…

Jaki wpływ wywiera mobilizacja Ruchu na rozczłonkowanie społeczeństwa tureckiego?

Mar 07, 2018 108 Muhammed Cetin
Tu trzeba przyznać odruchowości Hizmet i jego sukcesowi w kwestii osłabienia, bądź usunięcia barier pomiędzy ludźmi, że umożliwił on – nawet tym,…

Skoro Hizmet nie ma charakteru opozycyjnego, to w jaki sposób może być efektywnym ruchem społecznym?

Mar 07, 2018 81 Muhammed Cetin
Hizmet systematycznie unika kontrowersyjnych, politycznych lub bezpośrednich działań, preferując pozostanie, z założenia i w praktyce,…

Co spaja autonomiczne sieci Hizmet w jeden ruch?

Mar 07, 2018 89 Muhammed Cetin
Kierowniczo odrębne sieci wymieniają się swoimi doświadczeniami z innymi sieciami oraz ze społeczeństwem, któremu w istocie służą. Informacje,…

Dlaczego zaproponowane i ustanowione przez Ruch schematy przetrwały?

Mar 07, 2018 125 Muhammed Cetin
Gdy nowe sposoby rozumienia są powszechnie uznawane i przyjmowane oraz kiedy ludzie szybko rozpoczynają proces instytucjonalizacji dla realizacji…

W jaki sposób Hizmet utrzymuje w jednym czasie ciągłość oraz postęp i zaawansowanie?

Mar 07, 2018 79 Muhammed Cetin
Hizmet akcentuje rzeczywistość i projekty usługowe, nie zaś swoją podmiotowość. Jako Ruch konstytuuje się poprzez nowe projekty, lokalizację,…