Co według Gülena jest obecnie najpoważniejszym problemem na świecie?

Głównym problemem współczesnego świata jest według Gülena brak wiedzy oraz związane z tym problemy, dotyczące produkowania i kontrolowania wiedzy. Wytwarzanie, podtrzymywanie oraz upowszechnianie wiedzy może być osiągane jedynie poprzez edukację, a nie za pośrednictwem partii politycznych. Edukacja jest kluczem do stawania się lepszym, wydajniejszym i skuteczniejszym, bez względu na to, czy ktoś jest muzułmaninem, czy też nie. Uważa on także, że nauki humanistyczne oraz religie raczej się wzajemnie uzupełniają i umacniają, niż konkurują i ścierają ze sobą. Skuteczność oraz upowszechnianie się szkół inspirowanych przez Gülena zarówno w Turcji, jak i poza nią stanowią dowód sukcesu jego edukacyjnej filozofii. Doktryna ta wzywa człowieka do oświecenia i kładzie identyczny nacisk na wpajanie wartości etycznych, jak i na solidne szkolenie z zakresu nauk świeckich.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2022 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.