Na które z pytań swych członków odpowiada Hizmet?

Hizmet nie dostarcza odpowiedzi na pytania swych uczestników. Zamiast tego, członkowie Ruchu poszukują odpowiedzi na pytania stawiane przez wszystkich ludzi żyjących w złożonych współczesnych społeczeństwach. Pytania te skupiają się wokół kwestii, takich jak rozwijanie humanitarnych cech człowieka, właściwe zachowanie, miłość do innych, zapał do samodoskonalenia, a także aktywna potrzeba służenia ludziom, ulepszania świata oraz trwania w tym dążeniu w obliczu klęsk i niepowodzeń.

Ruch pełni zatem funkcję mediatora postulatów – w granicach obowiązującego prawa zachęca oraz umożliwia społeczeństwu branie odpowiedzialności za jego własne działania. Pomaga to w kreowaniu przestrzeni publicznej, w której ludzie mogą poszukiwać porozumienia oraz dzielić się odpowiedzialnością na płaszczyźnie społecznej. Generowana w ten sposób zgodność wykracza poza granice stanowisk partyjnych czy interesów politycznych.

Taki rodzaj współpracy dostarcza innowacyjną energię, utrzymuje otwartość systemu i kreuje nowe, nowatorskie instytucje. To właśnie kształci elity. Prowadzi to do porzuconego rejonu rozstrzygnięć. Rozświetla zatem kłopotliwe obszary złożoności w ramach systemu. Tego rodzaju ruch jest niezbędny dla zdrowego funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2021 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.