• Start
  • O Gülenie i o ruchu
  • Czy działając poza granicami kraju instytucje te mają jakikolwiek wpływ na stosunki międzynarodowe Turcji?

Czy działając poza granicami kraju instytucje te mają jakikolwiek wpływ na stosunki międzynarodowe Turcji?

W 2000 roku Minister Spraw Zagranicznych Turcji odbył spotkania z tureckimi ambasadorami kilku państw. Miało to na celu wzbudzenie nowych bodźców w stosunkach Turcji z krajami Azji Środkowej i krajów kaukaskich. Raporty z tych spotkań potwierdzały, że inspirowane myślą Gülena szkoły wywierają pozytywny wpływ na stosunki Turcji z władzami krajów, w których prowadziły one swa działalność.

W ogłoszonym w 2003 roku raporcie, przygotowanym przez Korporację RAND, ekspert od spraw polityki publicznej Cheryl Benard mówiła: „Gülen stworzył wizję islamskiej współczesności, na którą mocno wpłynął sufizm i która podkreśla znaczenie różnorodności, tolerancji oraz braku przemocy. Jego dzieła miały silny, międzynarodowy oddźwięk i okazały się być atrakcyjne dla młodszych pokoleń”.

W 2004 roku przewodnicząca kirgiskiego Trybunału Konstytucyjnego, Cholpon Bayekova, opisała Gülena jako postać nauki, pokoju i tolerancji. Komentując międzynarodową wagę prac Gülena, powiedziała: „Postrzegamy Gülena jako przykład tego, że jeśli ktoś chce, może samodzielnie osiągnąć tyle, co rząd. Jeśli tylko chcemy, możemy ustanawiać pokój oraz dialog. Jako obywatele Kirgistanu, ciężko pracujemy by realizować myśl Gülena”.

W 2005 roku rumuńska komisja UNESCO wręczyła Gülenowi nagrodę za jego starania, zmierzające w kierunku dialogu, tolerancji, współpracy oraz międzynarodowego pokoju.

Tureccy dyplomaci, a nawet personel wojskowy, zapisują swoje dzieci do zagranicznych szkół, które powstały w wyniku inspiracji postacią Gülena, a raporty tureckich ambasadorów pełne są pochwał. Wielu ludzi z różnych warstw społecznych odwiedziło te placówki i było świadkami wysokiej jakości kształcenia oraz pozytywnych zmian, jakie zachodzą u uczniów tychże placówek. W ten sposób szkoły stały się także środkiem, za sprawą którego Ruch zdobywa uznanie.

Co więcej, wielu tureckich i nietureckich badaczy analizowało oraz opisywało sukces i skuteczność instytucji czerpiących inspirację z Ruchu podczas organizowanych od 2005 roku międzynarodowych konferencji.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2021 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.