Dlaczego niektórzy ludzie w Turcji są zaniepokojeni działalnością tych szkół?

Tak wielkie uznanie posługi i projektów Ruchu poza Turcją stało się źródłem niepokoju wśród protekcjonistycznych elit, jak również w środowiskach czerpiących prywatne korzyści z polityki. Grupy te opowiadają się za izolacją Turcji w stosunku do realiów światowych, jakby miało im to ułatwić narzucenie kontroli oraz zwierzchnictwa nad tureckim społeczeństwem. Nie działają one kierując się korzyścią czy jakąkolwiek forma osiągnieć w sferze międzynarodowej, lecz mobilizują się przeciwko innym, którzy to czynią. Ludzie kontrmobilizujący się wobec ruchu Hizmet po prostu starają się utrzymać swój niezasłużony status w Turcji oraz próbują utrzymać się na arenie międzynarodowej jako głos narodu tureckiego.

Zarówno sami uczestnicy, jak i inicjatywy posługi Hizmet zdolne są przewyższyć wspomniane elity w służbie na gruncie edukacyjnym, intelektualnym, naukowym i kulturowym, a także są w stanie efektywnie uczestniczyć na arenie międzynarodowej. Odsłoniło to ograniczenia notabli oraz osłabiło ich pozycję w oczach ludzi (w Turcji i poza jej granicami). Dla elit jest to nieznośnie irytujące.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2021 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.