Czy istnieje jakiś ukryty system regulacji wewnętrznych wchodzących w skład Ruchu ORS?

Wobec obowiązujących norm prawnych ORS-y cechuje oczywiste zróżnicowanie, funkcjonalny podział obowiązków oraz występowanie granicy strefy wpływów. Pracują one wewnątrz określonych terytoriów, wykorzystują mechanizmy koordynacji poziomej oraz pionowej, a także posiadają określone kryteria wyboru personelu i przełożonych. Prowadzą również dokumentację pisemną. Tak więc za wyjątkiem regulacji wewnętrznych, jak również z wyjątkiem reguł prawnych obowiązujących w kraju, w którym funkcjonuje dana ORS, nie istnieje żaden system przepisów czy też norm prawnych, które w szczególnych okolicznościach kierowałyby działaniem bądź procedurami tych instytucji.

Nie istnieją w nich również żadne ukryte (bądź nieformalne) procedury dyscyplinarne. Aczkolwiek, w relacjach międzyludzkich oczywistym staje się, że jednostki dzielą się swoimi spostrzeżeniami odnośnie do działań czy też problemów. Może to mieć wpływ na społeczno-moralne implikacje dla osób lub konkretnych sieci usług, tak jak w codziennych relacjach ludzi na całym świecie.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2021 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.