• Start
  • O Gülenie i o ruchu
  • W jaki sposób sieci te dzielą się zadaniami i doświadczeniami oraz organizują wymianę wolontariuszy?

W jaki sposób sieci te dzielą się zadaniami i doświadczeniami oraz organizują wymianę wolontariuszy?

Każda z tych służb może zainicjować projekt lub burzę mózgów wokół konkretnego zagadnienia. Różne sieci służb powołują komisje w celu badania wykonalności projektów, nie odwołując się do jakichkolwiek scentralizowanych organów. Jeśli projekt okaże się sukcesem, fakt ten jest rozpowszechniany poprzez sieć wolontariuszy, współpracowników medialnych oraz sympatyków w danym regionie. Profesjonalnie wyszkolone kadry z pozostałych ORS-ów mogą podejmować prace nad tymi zagadnieniami i rozwijać je dalej. W ten sposób każdy ORS reprezentuje cele zbiorowe, lecz żadna z tych instytucji nie twierdzi, że w takim przypadku reprezentuje wspólne interesy Ruchu jako całości.

Ta wspólna struktura zdaje się skutkować podziałem tematów i doświadczeń, a także wymianą wolontariuszy i ich specjalistycznych umiejętności. To właśnie ten udział w bogatej i oddanej kulturze utrzymuje związane z Ruchem ORS na poziomie opłacalności i rozwoju.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2021 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.