Czy należące do Ruchu zasoby są rozdzielane pomiędzy ORS przez władze centralne?

Nie. Żadna osoba z Ruchu – ani też z ORS – nie ma uprawnień do dystrybuowania władzy bądź zasobów. Aczkolwiek, nie oznacza to, że w SMO czy instytucjach nie istnieją struktury administracyjne. Podział władzy administracyjnej różni się w zależności od ORS, lecz lokalna i zdecentralizowana kontrola zasobów oznacza, że nie są i nie mogą być one relokowane pomiędzy podmioty Ruchu przez jakiekolwiek władze centralne.

Wszystkie ORS wchodzące w skład Ruchu są zorganizowane formalnie, zatem ich zasoby nie mogą pozostać nierozliczone, bądź w jakikolwiek sposób zniknąć. Od momentu zawiązania się Ruchu nie udowodniono, że jest inaczej. Środki te znajdują się pod stałą kontrolą i nadzorem prawnym ze strony państwa i instytucji państwowych. Jest to jedna z zalet, która czyni te instytucje i ich pracowników wiarygodnymi oraz godnymi zaufania w oczach zwyczajnych ludzi, a także w opinii władz.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2021 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.